Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Degvielu viskozitātes noteikšana

Nosaukums Degvielu viskozitātes noteikšana, izmantojot viskozimetru SVM 3000
Anotācija

Kinemātiskajai viskozitātei (cSt.) ir nozīmīga ietekme uz degvielas iespricēšanu dzinējā un degmaisījuma veidošanos. Augstas degvielas viskozitātes gadījumā sadegšanas temperatūra un slāpekļu oksīdu emisija palielinās. Kinemātisko viskozitāti nosaka +20 OC un +40 OC. LVS EN 590 nosaka, ka dīzeļdegvielas viskozitātei +40 OC jābūt 2,0-4,5 cSt. LVS EN 14214 nosaka, ka biodīzeļdegvielas viskozitātei +40 OC jābūt 3,5-5 cSt.

Atslēgas vārdi viskozimetrs SVM 3000, degvielas viskozitāte, kinemātiskā viskozitāe
Autori Kristīne Lazdoviča
Valdis Kampars
Struktūrvienība (14800) Lietišķās ķīmijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Degvielas viskozitāti nosaka, izmantojot viskozimetru Anton Paar SVM 3000. Minimālais parauga tilpums 5 ml. Viskozimetra parametri - temperatūras intervāls no 15 līdz 105 OC, nosakāmais viskozitātes intervāls no 0,2 līdz 20000 mPa.s. Degviela ir iepildīta caurulē, kas rotē nemainīgā ātrumā. Šajā caurulē peld mērīšanas rotors, tādejādi tiek pilnībā novērsta gultņu berzes ietekme uz mērījumiem.

1. att. Viskozimetrs Anton Paar Stabinger SVM 3000.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi nozarei, kas saistīta ar naftas ķīmijas rūpniecību.
Priekšrocības

Ātra metode, lai noteiktu viskozitāti analizējamā degvielas paraugā.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi.
ID 133
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736