Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Degvielas blīvuma noteikšana

Nosaukums Degvielas blīvuma noteikšana, izmantojot blīvuma mērītāju DMA 4500
Anotācija

Blīvums ir viens no galvenajiem degvielas raksturlielumiem, kas tieši ietekmē dzinēja darbības rādītājus. Degvielas blīvums nosaka šīs degvielas patēriņu un izsmidzināšanas efektivitāti. Degvielas raksturojumi kā cetāna skaitlis un siltumspēja dīzeļdegvielai ir saistīti ar degvielas blīvumu.

Atslēgas vārdi blīvuma mērītājs, degvielas blīvums
Autori Valdis Kampars
Kristīne Lazdoviča
Struktūrvienība (14800) Lietišķās ķīmijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Degvielas blīvumu nosaka, izmantojot blīvuma mērītāju Anton Paar DMA 4500. Iekārtas temperatūras diapazons no 0 līdz 90 OC ar mērīšanas laiku 30 sekundes. Minimālais parauga tilpums 1 ml.

1. att. Blīvuma mērītājs Anton Paar DMA 4500.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi nozarei, kas saistīta ar naftas ķīmijas rūpniecību.
Priekšrocības

Ātra metode, lai noteiktu blīvumu analizējamā degvielas paraugā.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi.
ID 127
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736