Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi izmantojot pilnās iekšējās atstarošanas ierīci

Nosaukums Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi izmantojot pilnās iekšējās atstarošanas ierīci
Anotācija

Infrasarkano spektroskopiju izmanto funkcionālo grupu analīzē, organisko vielu struktūras noskaidrošanā, dažādu iekšmolekulāro un starpmolekulāro mijiedarbību pētījumos. Piedāvājam veikt cietu, šķidru un polimērveida paraugu analīzi izmantojot infrasarkanās spektroskopijas metodi ar pilnās iekšējās atstarošanas aksesuāru.

Atslēgas vārdi Infrasarkanā spektroskopija, pilnās iekšējās atstarošanas ierīce, materiālu testēšanas pakalpojumi
Autori Valdis Kampars
Kristīne Lazdoviča
Struktūrvienība (14800) Lietišķās ķīmijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Paraugu spektroskopiskajā analīzē tiek izmantots Perkin-Elmer FT-IR spektrometrs ar universālo pilnās iekšējās atstarošanas ierīci (skat. attēlu). Spektroskopa lietošana kopā ar šādu pilnās iekšējās atstarošanas ierīci vienkāršo cietvielu, pulveru, pastas, želeju un šķidrumu analīzi. Spektrus var uzņemt diapazonā no 4000 līdz 650 cm-1. Klients kā produktu saņems infrasarkano spektru kā izdruku. Varam veikt arī spektra galveno signālu atšifrēšanu, varam izstrādāt klienta vajadzībām atbilstošu metodiku dažādu savienojumu kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei paraugos.

1. att. Universālā pilnās iekšējās atstarošanas ierīce.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi nozarēm, kas saistītas ar organisko savienojumu sintēzēm, kā arī pārtikas, degvielas un vides nozarēm.
Priekšrocības

Izmantojot pilnās iekšējās atstarošanas ierīci nav nepieciešama paraugu sagatave, cietiem paraugiem nevajag gatavot suspensiju vai presētu KBr tableti. Šķidrus paraugus nevajag atšķaidīt ar šķīdinātājiem un nevajag izmantot kivetes.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par infrasarkano spektru uzņemšanu izmantojot pilnās iekšējās atstarošanas ierīci.
ID 67
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736