Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Mitruma satura noteikšana

Nosaukums Mitruma satura noteikšana, izmantojot mitruma analizatoru EM120-HR
Anotācija

Relatīvā mitruma saturs ir nozīmīgs biomasas raksturojošs parametrs, pieaugot mitruma saturam samazinās siltumspēja. Kā arī pārtikas produktiem relatīvais mitruma saturs ietekmē mikroorganismu augšanu.

Atslēgas vārdi mitruma analizators, relatīvais mitruma saturs
Autori Valdis Kampars
Kristīne Lazdoviča
Struktūrvienība (14800) Lietišķās ķīmijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Relatīvo mitruma saturu nosaka, izmantojot mitruma analizatoru Precisa EM120-HR. Iekārtas temperatūras diapazons no 30 līdz 230 °C ar temperatūras celšanas ātrumu 1 °C. Analizējamā parauga maksimālais iesvars 124 g. Relatīvo mitruma saturu pētamajā paraugā nosaka 105 °C.

1. att. Mitruma analizatorsPrecisa EM120-HR.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi nozarēm, kas saistītas ar alternatīvo enerģijas resursiem, it īpaši biomasas raksturošanai. Kā arī materiālzinātnēm, pārtikas un vides nozarēm.
Priekšrocības

Ātra metode, lai noteiktu relatīvo mitruma saturu analizējamā paraugā.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par relatīvā mitruma noteikšanu analizējamā paraugā, izmantojot mitruma analizatoru EM120-HR.
ID 102
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736