Dendronizētu nelineāri optisko azohromoforu sintēze un pētījumi
2023
Lauma Laipniece

Aizstāvēšana
18.05.2023. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3 272. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Valdis Kampars, Valdis Kokars

Recenzenti
Māris Turks, Aivars Vembris, Aiva Plotniece

Promocijas darbā demonstrēta jaunu azohromoforu atvasinājumu sintēze, izmantojot dendronus ar apjomīgiem aromātiskiem un/vai perfluoraromātiskiem fragmentiem lietošanai organiskajos nelineāri optiskajos materiālos. Darbā pētīta fragmentu savstarpējā mijiedarbība un ietekme uz azohromoforu termiskajām, optiskajām un nelineāri optiskajām īpašībām. Novērots, ka azohromofora molekulā ietilpstošie fragmenti un funkcionālās grupas spēj nodrošināt piemērotas termiskās īpašības. Poliazohromoforiem atvasinājumiem sasniegti lielākie nelineāri optiskie koeficienti un augstākā termiskā stabilitāte.


Atslēgas vārdi
Azobenzols, dendrimērs, nelineāri optiskās īpašības, aromātisko un perfluoraromātisko fragmentu mijiedarbība
DOI
10.7250/9789934229053

Laipniece, Lauma. Dendronizētu nelineāri optisko azohromoforu sintēze un pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 140 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196