Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Māris Turks

Struktūrvienība:

(32000) Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Maris.Turks(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-5227-0369
Publikācijas
Atrasti 600 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Patenti
Atrasti 28 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 53 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 53.
Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu - masspektrometru
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Ar cikliskiem triacilmetāniem un heterocikliem kā papildus farmakoforiem modificētu triterpenoīdu dizains un sintēze
Organiskā ķīmija
Madara Saulesleja
Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi
Citi
Māris Turks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Betulīna iegūšanas tehnoloģija
Citi
Vineta Fortiņa
Bioatjaunojamo triterpenoīdu pussintētisko atvasinājumu sintēze un pretvīrusu aktivitāte
Citi
Māris Turks
Bioloģiski aktīvu vielu izdalīšana un pielietošana funkcionālu produktu izveidē no pārtikas ražošanas blakusproduktiem
Citi
Māris Turks
Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslimšanām
Citi
Māra Jure
Inovatīvu neiropātisko sāpju mazināšanas līdzekļu iegūšana
Citi
Māris Turks
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Kristīne Šalma-Ancāne
Jaunu (deaza) purīna-triazola konjugātu sintēze un to fluorescento īpašību pielietpjums
Organiskā ķīmija
Madara Saulesleja
Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Jaunu farmakoloģiski aktīvu vielu meklējumi aziridīna rindā
Materiālu tehnoloģija
Daina Zicāne
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā
Organiskā ķīmija
Sandra Vasiļevska
Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem
Citi
Māris Turks
Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve
Citi
Māris Turks
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF/19)
Citi
Māris Turks
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mono- un dialkilmeldrumskābes kā jauna tipa oglekļa centrētie antioksidanti
Organiskā ķīmija
Inese Mieriņa
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai
Citi
Māris Turks
No azidopurīna-tetrazolopurīna tautomērijas teorētiskās izpratnes līdz tās pielietojumam medicīnas ķīmijā un materiālu ķīmijā
Organiskā ķīmija
Māris Turks
No heksofuranozēm atvasinātu tiourīnvielu sintēze un pielietojums
RTU pētniecības
Māris Turks
OGĻHIDRĀTU DIMĒRI AR AZOLA TIPA STARPCUKURU SAITI
RTU pētniecības
Māris Turks
Ogļhidrātu tipa hirālo palīggrupu sintēze un pielietojums
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Optiski aktīvu hinuklidīna atvasinājumu iegūšana izmantojot homogēno katalīzi
Organiskā ķīmija
Sandra Vasiļevska
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-DOK.OĶTI/20)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-F2585.1)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-F3540)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-F3540.N)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-L7995)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-L8534)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-PL2585.2)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W1935)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W1937)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W1978.N)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W3478)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-W3956)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z12.0291)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z18/1-0315)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z7010.14A00)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-ZI-2014/2)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-ZI-2018/10.1)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-ZP-2014/04)
Māris Turks
Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Pentaciklisko triterpenoīdu:azolu konjugātu izstrāde: no ļaundabīgo audzēju ķīmiskās prevencijas aģentiem un pretvēža terapijā lietotājiem adjuvantiem līdz pretvēža zāļvielu kandidātiem
Citi
Māris Turks
Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā
Izglītība
Māris Turks
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs
RTU pētniecības
Māris Turks
Synthesis and X-ray studies of two novel 3-C-nitromethyl-furanoses
Materiālu tehnoloģija
Māris Turks
Videi draudzīgas karbamātu sintēzes metodes no enantiomēri bagātinātiem hinuklidīna atvasinājumiem
RTU pētniecības
Māris Turks