Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Zinātniskās un patentu literatūras analīze un apskatu sagatavošana par dabasvielu izdalīšanu

Nosaukums Zinātniskās un patentu literatūras analīze un apskatu sagatavošana par dabasvielu izdalīšanu, organisko savienojumu sintēzi un tehnoloģijām
Anotācija

Zinātniskā literatūras (tai skaitā, rakstu zinātniskajos žurnālos un patentu) daudzums pastāvīgi palielinās. Uzņēmējiem uzsākot pētījumus par jaunu produktu no dabas materiāliem vai sintētiski iegūtiem savineojumiem ieviešanu savā produktu klāstā ir būtiski apzināt jaunākos sasniegumus nozarē. Kvalitatīvai literatūras analīzei var būt ekonomiski izšķiroša nozīme. Tā ļauj taupīt ne tikai laika, bet arī finanšu resursus, jo jau iepriekš būtu zināmi vēlamie ekstrakcijas apstākļi, kā arī konkrētu savienojumu saturs augu materiālos un pielietojums  vai ērtākie sintēzes ceļi. Jauna produkta ieviešanā nenovērtējama ir tieši patentliteratūras analīze, lai izvairītos no iespējamiem patentaizsardzības pārkāpumiem.

Atslēgas vārdi literatūras apskats, literatūras analīze, dabasvielas, sintētiskās organiskās vielas
Autori Māris Turks
Inese Mieriņa
Vitālijs Rjabovs
Māra Jure
Daina Zicāne
Struktūrvienība (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Piedāvājam veikt literatūras analīzi par klientam nepieciešamo tēmu saistībā ar dabasvielu izdalīšanu, identifikāciju, bioloģisko aktivitāti, kā arī iespējamajiem sintētiskajiem ceļiem organisko savienojumu ieguvei. Klients kā produktu saņem literatūras apskatu latviešu vai angļu valodā (iepriekš vienojoties par valodu) izdrukas un/vai elektroniskā veidā.

1. att. Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka.

Iespējamais pielietojums Uzņēmējdarbība, jaunu produktu ieviešana.
Priekšrocības

Mūsu zinātniskās literatūras analīze un izstrādātais literatūras apskats ļauj ekonomēt laika un finanšu resursus jaunu produktu attīstīšanai.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Līgumdarbi par zinātniskās literatūras analīzi un literatūras apskatu sagatavošanu.
ID 44
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403