Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ērika Bizdēna

Struktūrvienība:

(32300) Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Erika.Bizdena(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-8183-1302
Publikācijas
Atrasti 160 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Recent Developments of Azidopurine and Triazolylpurine Chemistry at Riga Technical University
(2021)
Māris Turks, Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Synthesis of 2-Triazolylpurine Phosphonates
(2021)
Zigfrīds Kapilinskis, Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Toward Unsymmetrical 2,6-Bistriazolylpurine Nucleosides
(2021)
Dace Cīrule, Irina Novosjolova, Andrejs Spuris, Anatolijs Mišņovs, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Synthesis of Azido and Triazolyl Purine Ribonucleosides
(2021)
Dāgs Dāvis Līpiņš, Andris Jeminejs, Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Patenti
Atrasti 9 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 9.
Vadītie promocijas darbi
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Projekti
Atrasti 11 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 11.
Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu - masspektrometru
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
DITRIAZOLILPURĪNU NUKLEOZĪDU SINTĒZE UN SELEKTĪVAS PĀRVĒRTĪBAS
RTU pētniecības
Ērika Bizdēna
Jaunas reakcijas 2,6-diazidopurīna atvasinājumu rindā
RTU pētniecības
Ērika Bizdēna
Jaunu (deaza) purīna-triazola konjugātu sintēze un to fluorescento īpašību pielietpjums
Organiskā ķīmija
Madara Saulesleja
Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra (34-24501-BNS_BIOCOMF)
Andris Čate
Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-L8534)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-Z18/2-0037)
Irina Novosjolova
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi
Organiskā ķīmija
Māris Turks