Triazolilpurīnu nukleozīdu sintēze un pielietojums
2015
Irina Novosjolova

Aizstāvēšana
14.05.2015. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3, 272. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Māris Turks, Ērika Bizdēna

Recenzenti
Raimonds Valters, Mārtiņš Katkevičs, Sigitas Tumkevičius

Pētījumu rezultātā izstrādātas vairākas metodes dažādi aizvietotu 1,2,3-triazolilpurīnu nukleozīdu iegūšanai. 2,6-Bis-triazolilpurīnu, 2,6-diazidopurīna un 2,6-dihlorpurīna nukleozīdu gadījumā izpētītas reakcijas ar dažādiem nukleofīliem un salīdzināta savienojumu reaģētspēja. Atklāts, ka 1,2,3-triazolilgredzens purīna C(6) pozīcijā darbojas kā laba aizejošā grupa. Pierādīts, ka ar nukleofīliem aizvietotiem monotriazolilsavienojumiem piemīt izteiktas fluorescējošas īpašības. Virknei jauniegūto savienojumu atklātas vērā ņemamas bioloģiskās aktivitātes: agonista aktivitāte pret adenozīna A3 un purīnerģiskā P2Y12 receptoriem; antivirālais efekts pret dzeltenā drudža, Čikungunja vīrusu un enterovīrusu un citotoksicitāte uz vēža HT-1080 un MG-22A šūnu līnijām.


Atslēgas vārdi
purine nucleosides, bis-triazolyl derivatives, triazolyl purine nucleosides

Novosjolova, Irina. Triazolilpurīnu nukleozīdu sintēze un pielietojums. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 94 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196