Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Kloviņš

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
3’-Aril- un heterilaizvietotās 2-akrilamidocikloheks-1-ēnkarbonskābes kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes (hca2) jauna ligandu grupa Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2015 Einārs Loža, Olga Bobiļeva, Rasma Bokaldere, Vija Gailīte, Ilze Kaula, Mārtiņš Ikaunieks, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Gunārs Duburs, Egils Bisenieks
Biological Activity Profile of Triazolylpurine Nucleosides Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Māris Turks
Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2014 Irina Novosjolova, Madara Bārzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2014 Irina Novosjolova, Madara Bārzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Patenti

Nosaukums Autori
Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti Irina Novosjolova, Madara Bērzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti Irina Novosjolova, Madara Bērzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.