Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3’-Aril- un heterilaizvietotās 2-akrilamidocikloheks-1-ēnkarbonskābes kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes (hca2) jauna ligandu grupa

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 3’-Aril- un heterilaizvietotās 2-akrilamidocikloheks-1-ēnkarbonskābes kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes (hca2) jauna ligandu grupa
Nosaukums angļu valodā 3’-Aryl- and Heteryl-Substituted 2-Acrylamidocyclohexene-1-Carboxylic Acids as Novel Ligand-Group for Family of Hydroxy-Carboxylic Acid Receptors (HCA2)
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Einārs Loža
Olga Bobiļeva
Rasma Bokaldere
Vija Gailīte
Ilze Kaula
Mārtiņš Ikaunieks
Ilona Mandrika
Ramona Petrovska
Jānis Kloviņš
Gunārs Duburs
Egils Bisenieks
Atslēgas vārdi 3’-ARYL- AND HETERYL-SUBSTITUTED 2-ACRYLAMIDOCYCLOHEXENE-1-CARBOXYLIC ACIDS AS NOVEL LIGAND-GROUP FOR FAMILY OF HYDROXY-CARBOXYLIC ACID RECEPTORS (HCA2)
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Loža, E., Bobiļeva, O., Bokaldere, R., Gailīte, V., Kaula, I., Ikaunieks, M., Mandrika, I., Petrovska, R., Kloviņš, J., Duburs, G., Bisenieks, E. 3’-Aril- un heterilaizvietotās 2-akrilamidocikloheks-1-ēnkarbonskābes kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes (hca2) jauna ligandu grupa. Izgudrojumi, Preču zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas Patentu Valdes oficiālais izdevums, 2015, Nr.4, 455.-456.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 21247