Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ilona Mandrika

Publikācijas
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
Biological Activity Profile of Triazolylpurine Nucleosides
(2014)
Irina Novosjolova, Ērika Bizdēna, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Māris Turks
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti
(2014)
Irina Novosjolova, Madara Bārzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti
(2014)
Irina Novosjolova, Madara Bārzdaine, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Ērika Bizdēna, Māris Turks
Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos