Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ilze Kaula

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
3’-Aril- un heterilaizvietotās 2-akrilamidocikloheks-1-ēnkarbonskābes kā hidroksikarbonskābju receptoru saimes (hca2) jauna ligandu grupa Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2015 Einārs Loža, Olga Bobiļeva, Rasma Bokaldere, Vija Gailīte, Ilze Kaula, Mārtiņš Ikaunieks, Ilona Mandrika, Ramona Petrovska, Jānis Kloviņš, Gunārs Duburs, Egils Bisenieks
Atrasts viens ieraksts.