Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Betulonskābes sintēze

Nosaukums Betulonskābes sintēze
Anotācija

Betulīns un betulonskābe ir lupēna rindas triterpenoīdu klases pārstāvji. Pēdējā desmitgadē šie savienojumi un to atvasinājumi ir nozīmīgi zāļu vielu kandidāti. Atkarībā no aizvietotājiem savienojumiem novērota pretvīrusu, pretvēža un pretiekaisuma iedarbība.

Atslēgas vārdi betulonskābe, betulīns
Autori Māris Turks
Struktūrvienība (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Esam izstrādājuši un aprobējuši metodi betulonskābes sintēzei, ar Džonsa reaģentu oksidējot betulīnu. Esam atraduši, ka tehnisko betulonskābi ērti var attīrīt to vispirms pārvēršot cikloheksilamonija sāli, kuru pēc tam var pārvērst atpakaļ par betulonskābi ar augstu tīrību (vismaz 97.5% pēc AEŠH).

1. att. Betulonskābes sintēzes metode.

Iespējamais pielietojums Starpprodukts lupāna rindas atvasinājumu sintēzei, piemēram, medicīnas ķīmijas vajadzībām.
Priekšrocības

Mūsu izstrādātā procesa galvenās priekšrocības ir samazināts viegli gaistošo šķīdinātāju patēriņš, kā arī atvieglota produkta ekstrakcijas procedūra.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi.
ID 128
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403