Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens
Viktors Kumpiņš, Inese Rijkure, Inese Mieriņa, Uldis Peipiņš, Daina Zicāne, Māris Turks

Izstrādāta jauna metode tehniskās betulonskābes attīrīšanai līdz analītiski tīrai betulonskābei, par starpproduktu lietojot cikloheksilamonija sāli.Patenta publikācija
RTU intelektuālā īpašuma aizsardzību nodrošina un koordinē Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv