Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Kaspars Traskovskis

Struktūrvienība:

(14800) Lietišķās ķīmijas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Kaspars.Traskovskis(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 87 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Purine-Phenoxazine and Purine-Phenothiazine Conjugates
(2021)
Armands Sebris, Kaspars Traskovskis, Irina Novosjolova, Māris Turks
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Synthesis and Photophysical Properties of 2-Azolyl-6-piperidinylpurines
(2021)
Armands Sebris, Kaspars Traskovskis, Irina Novosjolova, Māris Turks
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 13 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 13.
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem.
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092.1)
Citi
Valdis Kokars
Enabling a Commercially Viable Long Lifespan and High-Efficiency Omni- Friendly OLED Lighting Source with G2 and G3 Emitters
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2)
Organiskā ķīmija
Valdis Kampars
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kampars
Jaunu organisko stiklveida molekulāro azobenzola materiālu izstrāde un to novērtējums lietojumam dinamiskajā hologrāfijā, kā arī difraktīvo un refraktīvo optisko elementu izgatavošanai
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kokars
Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei
Organiskā ķīmija
Kaspars Traskovskis
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1)
Citi
Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-ZP-2016/8)
Kaspars Traskovskis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Negaidītas dipolāru N,N-dimetilaminobenzilidēna 1,3-bis(diciānometilidēn)indāna-5-karbonskābes molekulu solvatohromiskās īpašības
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Traskovskis