Jaunas izstarotāju strukturālās pieejas OLED iekārtu ražošanas izmaksu samazināšanai
2022
Armands Rudušs

Aizstāvēšana
15.12.2022. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3, 272. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Kaspars Traskovskis, Valdis Kokars

Recenzenti
Pavels Arsenjans, Mārtiņš Rutkis, Juozas Vidas Gražulevičius

Promocijas darbs ir tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kas ietver četrus rakstus zinātniskajos žurnālos un divas publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos. Darba pirmajā daļā pētītas iespējas modificēt fosforescentos irīdija(III) kompleksus, iegūstot izstarotājus, kas būtu uznesami ar šķīdumu metodēm. Otrajā daļā aprakstīta Cu(I) karbēna-metāla-amīda tipa TADF izstarotāju sintēze. Savienojumiem raksturotas fotofizikālās īpašības un noteikti to veiktspējas parametri OLED iekārtās.


Atslēgas vārdi
OLED, luminiscence, irīdija(III) kompleksi, karbēna-metāla-amīdi.
DOI
10.7250/9789934228353

Rudušs, Armands. Jaunas izstarotāju strukturālās pieejas OLED iekārtu ražošanas izmaksu samazināšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 143 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196