Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Vitālijs Rjabovs

Struktūrvienība:

(14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Vitalijs.Rjabovs(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-4302-7804
Publikācijas
Atrasti 117 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Investigation of Carbohydrate C-Silylation with Chlorosilanes
(2020)
Vladislavs Kroškins, Karīna Ņikitina, Jevgeņija Lugiņina, Vitālijs Rjabovs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Novel Ciprofloxacin Derivatives for Polymer-Based Drug Delivery Systems
(2018)
Tatjana Gerasimova, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Towards C-Silylated Carbohydrates
(2018)
Karīna Ņikitina, Vitālijs Rjabovs
Raksts konferenču tēžu krājumā

Projekti
Atrasti 14 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 14.
Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu - masspektrometru
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi
Materiālu tehnoloģija
Valdis Kampars
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Kristīne Šalma-Ancāne
Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Jaunu ar triazoliem saistītu karbopeptoīdu analogu sintēze un otrējo struktūru pētījumi
Organiskā ķīmija
Vitālijs Rjabovs
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā
Organiskā ķīmija
Sandra Vasiļevska
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14A00-C3283)
Vitālijs Rjabovs
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI)
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-ZP-2016/26)
Vitālijs Rjabovs
Organisko savienojumu reakcijas šķidrā sēra dioksīdā un ar to
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi
Organiskā ķīmija
Māris Turks