Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Antonio Jose Moreno Vargas

Patenti

Nosaukums Autori
3-dezoksi-3-(1-(1,2,3-triazolil)metil)allozes atvasinājumi kā glikozidāžu inhibitori Māris Turks, Vitālijs Rjabovs, Jekaterina Rjabova, Jevgeņija Lugiņina, Antonio Jose Moreno Vargas, Elena Moreno Clavijo
Ar bis-triazolu tiltiņu saistītu disaharīdu sintēze Māris Turks, Jevgeņija Mackeviča, Vitālijs Rjabovs, Viktors Kumpiņš, Antonio Jose Moreno Vargas, Inmaculada Robina Ramirez
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.