Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pakalpojumi

Nosaukums Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pakalpojumi
Anotācija

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts piedāvā veikt organiskajos šķīdinātājos šķīstošo vielu kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas analīzes. Piedāvājam veikt:

  • 1H-, 13C-, 31P-KMR spektru uzņemšanu;
  • HH- un CH-korelācijas pētījumus;
  • Maisījumu kvalitatīvo un kvantitatīvo (ar iekšējo standartu) analīzi ar 1H-KMR.
Atslēgas vārdi kodolu magnētiskās rezonanse, KMR, organiskā ķīmija, kvalitatīvā analīze, deiterētie šķīdinātāji, ķīmisko vielu analīze
Autori Māris Turks
Vitālijs Rjabovs
Jevgeņija Lugiņina
Struktūrvienība (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Viendimensionālo (1H, 13C, 31P) un divdimensionālo (gCOSY, gHSQC, gHMBC, NOESY) KMR spektru uzņemšana ar Bruker Avance 300 spektrometru (5mm-BBO probe, Z-gradient shim). 1H-KMR spektru uzņemšanai nepieciešami 5...10 mg vielas, 13C un 2D KMR spektriem – 20...50 mg vielas. Paraugam jābūt šķīstošam kādā no sekojošiem šķīdinātājiem: CDCl3, DMSO-d6, D2O. Atsevišķi vienojoties, piedāvājam uzņemt spektrus CD3CN, CD3OD, THF-d8, C6D6, C6D5CD3 šķīdumā. Paraugu var sildīt līdz 80 °C (atkarībā no šķīdinātāja) vai dzesēt līdz 0 °C. KMR spektri tiek saglabāti elektroniski kā fid (1D) un ser (2D) faili. Papildus varam veikt spektru apstrādi un saglabāšanu grafiskajos formātos (jpg, pdf).

1. att. Bruker Avance 300 KMR spektrometrs.

Iespējamais pielietojums Organisko vielu struktūras pierādīšana, vielu maisījumu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze, vielu īpašību pētījumi šķīdumos.
Priekšrocības

Pateicoties Z-gradienta modulim, ātri un kvalitatīvi varam uzņemt 2D spektrus (izņemot NOESY), kas ļauj ātri noteikt mazmolekulāro savienojumu struktūru. Atkarībā no vielas daudzuma un šķīdības, parauga sagatavošana un 1H-, 13C-KMR, gCOSY, gHSQC un gHMBC spektru uzņemšana prasa no 12 līdz 24 stundām (ja aparāts nav noslogots).

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Līgumdarbi par KMR spektru uzņemšanu.
ID 46
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403