Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi

Nosaukums Infrasarkanās spektroskopijas pakalpojumi
Anotācija

Infrasarkanais spektrs parāda jaunu savienojumu raksturīgās funkcionālās grupas, bet var tikt izmantots arī, lai identificētu jau zināmas vielas un spriestu par piemaisījumu klātbūtni. Piedāvājām veikt cietu un šķidru paraugu analīzi ar infrasarkanās spektroskopijas metodi. Dotās metodes pamata ir molekulu spēja absorbēt noteiktas frekvences, kas arī raksturo savienojumu struktūru.

Atslēgas vārdi infrasarkanā spektroskopija, infrasarkanais spektrs, spektroskopijas metode, materiālu (pulverveida) testēšanas pakalpojumi
Autori Māris Turks
Inese Mieriņa
Vitālijs Rjabovs
Struktūrvienība (14A00) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Infrasarkanā spektra noteikšanai pieejams Perkin-Elmer FT-IR System Spectrum BX IR spektrometru (skat. attēlu). Spektru organiskajiem savienojumiem varam uzņemt visā infrasarkanā starojuma diapazonā (400-4000 cm-1) vai, ja nepieciešams, klienta definētā šaurākā diapazonā. Klients kā produktu saņems infrasarkano spektru kā izdruku, .pdf vai infrasarkanā spektra oriģinālfailu, bet pēdējā gadījumā klienta rīcībā ir jābūt atbilstošai datorprogrammai. Varam veikt arī infrasarkanā spektra galveno signālu atšifrēšanu un izstrādāt klienta vajadzībām atbilstošu metodiku dažādu savienojumu kvalitatīvai un/vai kvantitatīvai analīzei paraugos (vielu maisījumos).

1. att. Perkin-Elmer FT-IR System Spectrum BX IR spektrometrs.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi visam nozarēm, kas saistītas ar organisko savienojumu pielietojumu un/vai sintēzi.
Priekšrocības

Piedāvājam veikt paraugu analīzi ar infrasarkanās spektroskopijas metodi izmantojot modernu zinātnisko aparatūru atbilstoši dotajam tehnoloģiskajam aprakstam.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids Līgumdarbi par infrasarkano spektru uzņemšanu un/vai metožu izstrādi.
ID 43
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403