Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jeļena Grigorjeva

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A Family of Sugar-Monotriazole Conjugates Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Jekaterina Rjabova, Jeļena Grigorjeva, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
Jaunu 3-C-(triazolilmetil)allozes atvasinājumu sintēze Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Mackeviča, Ērika Bizdēna
Sugar Triazole Conjugate Synthesis via Glucose С(3) Modification Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Vitālijs Rjabovs, Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Mackeviča, Jekaterina Rjabova, Māris Turks
Sugar-Triazole Conjugates via Glucose C(3) Modification Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Māris Turks, Jekaterina Rjabova, Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Mackeviča, Vitālijs Rjabovs
Synthesis of Monomeric Methylene-Linked 1,2,3-Triazole Glycoconjugates from Allo- and Glucofuranoses Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Uzuleņa, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
Synthesis of Monomeric Methylene-Linked 1,2,3-Triazole Glycoconjugates from Allo- and Glucofuranoses Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Uzuleņa, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks
Synthesis of Monosaccharide-Azole Conjugates Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Māris Turks, Vitālijs Rjabovs, Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Lugiņina, Jevgeņija Mackeviča, Jekaterina Rjabova, Pāvels Ostrovskis, Sergejs Beļakovs, Antonio José Moreno Vargas, Inmaculada Robina
Synthesis of Novel Glucose and Allose Derivatives Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Vitālijs Rjabovs, Jekaterina Rjabova, Jeļena Grigorjeva
Atrasti 8 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Patenti

Nosaukums Autori
1’,4’-Diaizvietoti 1,2:5,6-di-O-izopropilidēn-3-C-(1’-triazolil)metilallofuranozes atvasinājumi Māris Turks, Jeļena Grigorjeva, Jevgeņija Mackeviča, Vitālijs Rjabovs
Atrasts viens ieraksts.