Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sugar-Triazole Conjugates via Glucose C(3) Modification

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Sugar-Triazole Conjugates via Glucose C(3) Modification
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Māris Turks
Jekaterina Rjabova
Jeļena Grigorjeva
Jevgeņija Mackeviča
Vitālijs Rjabovs
Atslēgas vārdi glycosidase, exocyclic carbon
Anotācija .
Atsauce Turks, M., Rjabova, J., Grigorjeva, J., Mackeviča, J., Rjabovs, V. Sugar-Triazole Conjugates via Glucose C(3) Modification. No: Abstracts Book of International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, Krievija, St.Petersburg, 21.-25. augusts, 2011. St.Petersburg: Division of Med.Chem., 2011, 218.-218.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11422