Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Īpatnējās optiskās griešanas noteikšana

Nosaukums Īpatnējās optiskās griešanas noteikšana
Anotācija

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts piedāvā noteikt optiski aktīvu organisku un neorganisku savienojumu īpatnējo optisko griešanu. To veic izmantojot polarimetru, kas mēra polarizētas gaismas polarizācijas plaknes pagriešanās leņķi, ejot polarizētai gaismai caur optiski aktīvo vielu. Mērījumus iespējams veikt dažādos viļņu garumos, temperatūrās un šķīdinātājos (gan organiskajos, gan neorganiskajos).

Atslēgas vārdi īpatnējā optiskā griešana, polarimetrs, testēšanas pakalpojumi
Autori Māris Turks
Dace Cīrule
Struktūrvienība (14000) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Īpatnējās optiskās griešanas noteikšanai tiek izmantots Anton Paar MCP 500 polarimetrs. Visbiežāk izmantotais optiskā ceļa garums ir 100 mm. Visplašāk lietotais viļņu garums ir 589 nm (nātrija D-līnija), bet iespējams lietot arī viļņu garumus, kā 546, 436, 405 un 365 nm. Visbiežāk parauga temperatūra ir 20 °C, bet pieejamais temperatūras kontroles intervāls ir 10-45 °C.

1. att. Anton Paar MCP 500 polarimetrs.

Iespējamais pielietojums Piedāvātie testēšanas pakalpojumi ir noderīgi visam nozarēm, kas saistītas ar optiski aktīvu organisko vai neorganisko savienojumu pielietojumu un/vai sintēzi.
Priekšrocības

MCP 500 polarimetrs darbojas ar augstu optiskās griešanas izšķirtspēju - 0.0001°. Šāds polarimetrs precīzi, ātri un viegli nosaka vielu. īpatnējo optisko griešanos.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis)
Vēlamais sadarbības veids Līgumdarbi.
ID 47
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403