Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Vineta Fortiņa

Struktūrvienība:

(01P11) Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa

E-pasts:

Vineta.Fortina(at)rtu.lv

Projekti
Atrasti 49 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 49.
Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai
Enerģētika
Ansis Avotiņš
Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei
Uzņēmējdarbības veicināšana
Aleksandrs Gamaļejevs
Atkritumi - resursiem stratēģijas piemērošana olu čaumalu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijai
Materiālu tehnoloģija
Dagnija Loča
Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās
Vides aizsardzība
Sanda Lapuķe
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā
Vides aizsardzība
Vineta Fortiņa
Betulīna iegūšanas tehnolģija
Organiskā ķīmija
Māris Turks
Bezatlikumu tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes
Organiskā ķīmija
Aleksejs Kataševs
Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai
Satiksme un transports
Aleksandrs Urbahs
Centrālbaltijas valstu universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšana
Izglītība
Voldemārs Kārkliņš
Cēsu filiāle (34-02800-Y8082.1.1)
Alvis Sokolovs
Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grundspeņķis
Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai
Informācijas tehnoloģijas
Agris Ņikitenko
Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte
Enerģētika
Ilmārs Blumbergs
Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna
Uzņēmējdarbības veicināšana
Modris Ozoliņš
Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām
Enerģētika
Iļja Galkins
Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde
Enerģētika
Viesturs Bražis
Energoietilpīga ražošanas procesa optimāla plānošana un tā elektroenerģijas patēriņaoptimizācija atkarībā no tirgus cenas izmaiņām
Enerģētika
Vineta Fortiņa
Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražošanas, tirgošanas un sadales optimizācija
Enerģētika
Antans Sauļus Sauhats
Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski- ekonomisko problēmu izpēte un risināšana
Enerģētika
Diāna Žalostība
From Housing Manager to CLImate MAnager
Vides aizsardzība
Ineta Geipele
Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET)
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Inovācijas sociālās uzņēmējdarbības izglītībā
Izglītība
Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs (32-04040-N8076)
Izglītība
Laila Eliņa
Inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energo-efektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Enerģētika
Leonīds Ribickis
Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai
Materiālu tehnoloģija
Dana Beļakova
Intelektuālu hibrīdo nepārtrauktās barošanas sistēmu un to elementu izstrāde un izpēte energoefektivitātes uzlabošanai
Enerģētika
Vineta Fortiņa
Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lada Bumbure
Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Jaunie "gudrie" nano-komozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām
Materiālu tehnoloģija
Andrejs Krasņikovs
Latvijas klimatam un kvalitatīvas vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistemātisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām
Vides aizsardzība
Diāna Bajāre
Lielo datu straumju apstrādes spējas servisa veidā
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grabis
Locally organized transition of urban sustainable spaces
Būvniecība un arhitektūra
Sarmīte Barvika
Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss
Informācijas tehnoloģijas
Vineta Fortiņa
Modulāra lēngaitas elektroģeneratora izstrāde vēja turbīnām
Citi
Alvis Sokolovs
Optimizētas dzīvojamo māju akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas
Enerģētika
Iļja Galkins
Piekraste mums
Pilsētas attīstība un plānošana
Sanda Lapuķe
Programmu analīzes un projektu sagatavošanas nodaļa (21-06B01-Y7010.06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (21-06B02-P06B02)
Citi
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (34-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu pārvaldības departaments (34-06B00-N8149)
Citi
Mareks Zeltiņš
Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana
Vides aizsardzība
Sanda Lapuķe
RTU SAD PIUN iekšējais projekts
Citi
Ralfs Meždreijs
Studentu iesaistes veicināšana izmantojot kvalitatīvas mākslīgā intelekta vadītas kvalitātes nodrošināšanas darbības
Izglītība
Elīna Gaile-Sarkane
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma
Izglītība
Jānis Rubulis
Ūdens tehnoloģiju innovāciju ceļveži
Vides aizsardzība
Jānis Rubulis
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars
Ultraskaņas kaulu skeneris
Informācijas tehnoloģijas
Aleksejs Tatarinovs
Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma
Enerģētika
Vineta Fortiņa
Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos
Būvniecība un arhitektūra
Diāna Bajāre