Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Iļja Galkins

Struktūrvienība:

(33400) Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Ilja.Galkins(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-8146-9227
Publikācijas
Atrasti 190 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Development of Light Generation Schemes for Medical Lighting Equipment
(2023)
Aleksandrs Bubovičs, Iļja Galkins, Rodions Saltanovs, Luka Ivanovskis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Initial Evaluation of Multiport Power Supply System for Medical Lighting Equipment
(2023)
Aleksandrs Bubovičs, Pāvels Suskis, Iļja Galkins
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Multiport Power Supply System for Medical Lighting Equipment
(2023)
Aleksandrs Bubovičs, Iļja Galkins
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Projekti
Atrasti 33 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 33.
AREUS - Automatizācija un Robotika Ilgtspējīgai Eiropas ražošanai
Enerģētika
Ansis Avotiņš
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
„Barošanas sistēmu ar alternatīvajiem enerģijas avotiem universālā spēka elektronikas pārveidotāja izstrāde un izpēte”
Enerģētika
Iļja Galkins
Cēsu filiāle (14-02800-90)
Citi
Alvis Sokolovs
Development of Training Network for Improving Education in Energy Saving
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām
Citi
Iļja Galkins
E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju programmām
Izglītība
Ilmārs Slaidiņš
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts (34-11100-F2539)
Iļja Galkins
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts (34-11100-PL2539.1)
Iļja Galkins
Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra (34-11103-ZI-2014/9)
Iļja Galkins
Inovatīvā pieeja maģistra programmu izveidei viedām pilsētām
Citi
Nadežda Kuņicina
Inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energo-efektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Enerģētika
Leonīds Ribickis
Intelektuālu hibrīdo nepārtrauktās barošanas sistēmu un to elementu izstrāde un izpēte energoefektivitātes uzlabošanai
Enerģētika
Vineta Fortiņa
Jauns integrēts pazeminošais-paaugstinošais daudz-līmeņu invertors atjaunojamās enerģijas pielietojumiem
Enerģētika
Jānis Zaķis
Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs, akronīms: "Fizika".
Enerģētika
Anatolijs Zabašta
Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm
Citi
Anatolijs Zabašta
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Metroloģiskās aparatūras un mērīšanas metodikas izstrāde intelektuālu (viedo) protēžu izpētei
RTU pētniecības
Iļja Galkins
Nepārtrauktās barošanas sistēmu ar superkondensatoriem izstrāde un izpēte
Enerģētika
Iļja Galkins
Optimizētas dzīvojamo māju akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas
Citi
Iļja Galkins
Ortopēdiskās rehabilitācijas asistējošo transportlīdzekļu izstrāde un to kiberfizikālo modeļu izpēte
Veselības aprūpe
Iļja Galkins
Ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļu elektrisko piedziņu vieda termiskā pārvaldīšana to drošuma palielināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai
Citi
Iļja Galkins
Prakšu pilnveidošana RTU maģistra studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2008
Izglītība
Anastasija Žiravecka
Praktiski orientētas, uz studentiem vērstas izglītības attīstība kiberfizikālo sistēmu modelēšanas jomā
Citi
Anatolijs Zabašta
Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu pseidobionisko atgriezenisko saišu un tehniskās diagnostikas sistēmu izstrāde un izpēte
Enerģētika
Sandra Vasiļevska
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Saules enerģijas fotoelektrisko pārveidotāju pozicinonēšanas sistēmas un spēka pārveidotāja izpēte un izstrāde
Enerģētika
Iļja Galkins
Siltumcilpu un siltumcauruļu izstrāde un izpēte apgaismošanas ierīču funkcionālo un ekspluatācijas iespēju uzlabošanai
Citi
Iļja Galkins
Studiju kursa izstrāde “Energoelektronikas pārveidotāju siltuma pārvaldīšanas sistēmas kosmosa aparātiem”
Citi
Iļja Galkins
Viedo protēžu pašdiagnostikas realizācija un optimizācija izmantojot vibrācijas tipa atgriezeniskas saites
Enerģētika
Sandra Vasiļevska