Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Research and Development of Control Means for Intelligent Household Electrical Grids

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 28.11.2013 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Research and Development of Control Means for Intelligent Household Electrical Grids
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Suzdaļenko
Atslēgas vārdi Renewable energy sources; Energy management; Bidirectional AC/DC converter; Sensorless current control
Anotācija Šis darbs ir veltīts viedo tīklu vadības elementu izstrādei, kuras ir domātas, piemēram, modernām mājsaimniecībām, kurās izmanto atjaunojamus enerģijas resursus (AER) . Enerģijas vadības sistēma ļauj sasniegt labāku funkcionalitāti, augstāku enerģijas izmantošanas efektivitāti, elektroenerģijas padeves stabilitāti galalietotājam, kā arī nodrošinās patēriņa pārvaldi tīkla operatoram. Darba rezultāti ir izmantojami enerģijas vadības sistēmā, piedāvājot izstrādāto daudzfunkcionālo ievadkomutatoru ar integrētu netiešo slodzes monitoringa funkciju, kas tika uzlabota, lai spētu uzskaitīt arī tās enerģijas daudzumu, kas ir iegūta ar AER. Darbā ir piedāvāts ilgtermiņa jaudas balansēšanas algoritms, kura pamatā ir slodžu kategorizācija, ļaujot ieplānot slodžu darbību ar elektroenerģijas cenas regulēšanu. Darbā analizēts līdzstrāvas apakštīkla ieviešanas izdevīgums, lai paaugstinātu energoefektivitāti, tādēļ reversīvais taisngriezis uz dubultā pustilta shēmas bāzes ar kopējo neitrāli ir piedāvāts kā salāgošanas pārveidotājs starp maiņstrāvas un līdzstrāvas apakštīkliem. Darbā tika piedāvāts pustilta shēmas strāvas vadības algoritms bez strāvas mērpārveidotāja, kas ir definēts darbībai taisngrieža, tīklam piesaistītā un autonomā invertora režīmā. Turklāt, ir definēti strāvas līmeņi adaptīvas histerēzes strāvas kontrolei, kas nodrošina gandrīz konstanto pārslēgšanas frekvence, gadījumā ja vadības sistēmā tiek izmantots strāvas mērpārveidotājs. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 88 attēlus un ilustrācijas, 11 tabulas, 124 formulas, 8 pielikumus, un tajā ir izmantots 91 informācijas avots. Darba kopējais apjoms ir 114 lappuses.
Atsauce Suzdaļenko, Aleksandrs. Research and Development of Control Means for Intelligent Household Electrical Grids. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 114 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 16846