Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Research and Development of Integrated AC Drives with Induction Motor and Matrix Converter

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 21.12.2010 12:30, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā, Kronvalda bulv.1-117
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Research and Development of Integrated AC Drives with Induction Motor and Matrix Converter
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Alvis Sokolovs
Atslēgas vārdi matrix converter, AC motor
Anotācija Šis doktora darbs ir veltīts integrētās asinhronās piedziņas ar matricveida spēka pārveidotāju izstrādes un uzlabošanas iespēju izpētei. Tiek pētītās spēka IGBT tranzistoru pārsprieguma mazināšanas metodes un to pielietošana integrētajā piedziņā. Tiek piedāvāta jauna, eksperimentāli pārbaudīta kopņu konstrukcija konkrētam integrētās piedziņas risinājumam. Ar matemātisko modeļu palīdzību tiek pārbaudīta pārsprieguma mazināšanas koncepcija izmantojot IGBT aizvara ķēdes ar aktīvo strāvas vadību, un eksperimentāli ir pierādīta to strādāt spēja. Ir sastādīts konkrētās asinhronās piedziņas ar integrētu matricveida pārveidotāju ekonomiskais novērtējums.
Atsauce Sokolovs, Alvis. Research and Development of Integrated AC Drives with Induction Motor and Matrix Converter. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 189 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 8729