Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Andrejs Podgornovs
Struktūrvienība (27103) Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
label.academicTitle Doktors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
E-pasts Andrejs.Podgornovs@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7162-7607

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Choise of the Geometrical Shape of Salient Pole Synchronous Machines to Synthesize the Magnetic Field Third Harmonic = Sinhrono mašīnu izvirzīto polu ģeometrisko izmēru izvēle trešās harmonikas magnētiskā lauka sintēzei Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Andrejs Podgornovs, Andrejs Zviedris
Concept of Cost-Effective Power-Assist Wheelchair's Electrical Subsystem Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Kristaps Vītols, Andrejs Podgornovs
Considerations Regarding the Concept of Cost-Effective Power-Assist Wheelchair Subsystems Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Iļja Galkins, Andrejs Podgornovs, Andrei Blinov, Kristaps Vītols, Maxim Vorobyov, Roman Kosenko
Determination of Self-Excitation Characteristics of Syncronous Motors for Exitation System Using the Third Harmonic of a Magnetic Field = Sinhrono dzinēju pašierosmes raksturlielumu noteikšana ierosmes sitēmai ar magnētiskā lauka trešo harmoniku Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Andrejs Podgornovs, Nataļja Roldugina, Andrejs Zviedris
Determination of Synchronous Machine’s Characteristics Based on the Results of the Mathematical Modelling of the Magnetic Field Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2011 Aleksandrs Mesņajevs, Andrejs Zviedris, Andrejs Podgornovs
Determination of Synchronous Machine’s Parameters Steady State from Results of Magnetic Field’s Mathematical Simulation Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Aleksandrs Mesņajevs, Andrejs Zviedris, Andrejs Podgornovs
Electromechanical Battery EMB Mass Minimization taking into Account its Electrical Machines Rotor Energy Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2014 Andrejs Podgornovs, Antons Sipovičs
Electromechanical Battery, Electrical Machines Mass Functions Analysis Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Andrejs Podgornovs, Antons Sipovičs
Elektriskie aparāti Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Andrejs Podgornovs, Aleksandrs Mesņajevs
Elektromagnētisko ierīču magnētisko sistēmu un to elementu optimizācijas metodoloģiskie pamati Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Andrejs Zviedris, Rihards Elmanis-Helmanis, Andrejs Podgornovs
Atrasti 27 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
A New Design of M.V – Vacuum Circuit Breaker – With Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications 2019 Shaker Jassem Gatan
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Elektrisko mašīnu un aparātu katedra (34-11108-L8587.2) Citi 11213 Andrejs Podgornovs
Elektrisko mašīnu un aparātu katedra (34-11213-N7048.13) Citi 11213 Jānis Dirba
Elektrisko mašīnu un aparātu katedra (34-27103-L8705) Citi 11000 Andrejs Podgornovs
Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām Enerģētika 11100 Iļja Galkins
Elektropārvades sistēmas lieljaudas transformatoru ekspluatācijas efektivitātes uzlabošana, piemērojot pamatotā drošuma ekspluatācijas stratēģiju Enerģētika 11213 Sandra Vītoliņa
Elektrotehnikas un elektronikas katedra (12-11101-W2749.1.1) 11101 Andrejs Podgornovs
Elektrotehnikas un elektronikas katedra (34-11101-SZI-2017/5.1) 11101 Andrejs Podgornovs
Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra (34-11103-L8395) 11103 Ansis Avotiņš
Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra (34-11103-ZI-2017/1.3) 11103 Pēteris Apse-Apsītis
Inteliģentais vējš Enerģētika 11103 Ansis Avotiņš
Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana Enerģētika 02700 Zane Circāne
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Multifizikālā termiskā analīze augstā drošuma dzinēja piedziņai elektrisko transportlīdzekļu lietojumā Citi 11108 Andrejs Podgornovs
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība Citi 01P12 Dace Paule
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Izglītība 02000 Gundars Alksnis
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-ZI-2017/5.2) 14500 Māris Knite