Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Māris Knite

Struktūrvienība:

(32500) Tehniskās fizikas institūts

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Maris.Knite(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-2953-1481
Publikācijas
Atrasti 224 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Grain Growth in Na0.5Bi0.5TiO3-based Solid Solutions
(2019)
Laura Eglīte, M. Antonovs, E. Birks, Māris Knite, M. Livinsh
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 25 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 25.
Apģērbā integrētās mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde
Materiālu tehnoloģija
Juris Blūms
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas
Citi
Kaspars Mālnieks
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Jaunas starpdisciplināras grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Ļoti elastīgu elektrodu izstrāde hibrīdiem triboelektriskajiem nanoģeneratoriem no robežvirsmu slāņiem ar augstu kontakta uzlādi
Citi
Juris Blūms
Metalizētu termoplastu otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde un iegūto daudzfāzu polimērkompozīciju ekspluatācijas īpašību izpēte
Materiālu tehnoloģija
Remo Merijs-Meri
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei
Citi
Valdis Kampars
Polivinilhlorīdu saturošu atkritumu otrreizējās pārstrādes tehnoloģija un praktiski pielietojamu kompozīciju uz iegūto reciklātu bāzes izstrāde
Materiālu tehnoloģija
Jānis Zicāns
RTU Dizaina kompetences centra zināšanu bāzes satura pilnveidošana
Materiālu tehnoloģija
Silvija Kukle
Tehniskās fizikas institūts (13-14500-L7010.14500)
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (32-14500-L7010.14500)
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-L8510)
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5)
Citi
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5.1)
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TFI)
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TSI)
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-Y7010.14500)
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-Y8098.1)
Citi
Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-ZI-2017/5.2)
Māris Knite
Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātņu studentiem
Izglītība
Māris Knite