Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Superelastīgs sensors un sensoru sistēma mehāniskas iedarbības detektēšanai

Nosaukums Superelastīgs sensors un sensoru sistēma mehāniskas iedarbības detektēšanai
Anotācija

Rīgas Tehniskajā universitātē ir izstrādāts pilnībā superelastīgs sensors, ar kuru iespējams detektēt mehānisku iedarbības (spēku, spiedienu, deformāciju, masu) stiprumu dažādos komerciālos, industriālos vai sadzīves pielietojumos. Šī sensora priekšrocība salīdzinot ar citiem komerciāli pieejamiem sensoriem ir tam piemītošā superelastība, kas padara to ievērojami izturīgu pret ātriem iedarbības veidiem, kā piemēram sitieniem. Sensoru var pielāgot un izgatavot atbilstoši individuālām prasībām un apstākļiem.

Atslēgas vārdi Mehāniskas iedarbības sensors, spiediena sensors, spēka sensors, superelastīgs sensors
Autori Māris Knite
Artis Linarts
Juris Zavickis
Struktūrvienība (14500) Tehniskās fizikas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Zinātniskās pētniecības darbs
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Pilnībā superelastīgs sensors ir izgatavots no elektrovadošu oglekļa nanostruktūru / elastomēra kompozīta, kuram piemīt ievērojams un atgriezenisks pjezorezistīvais efekts. Sensora darbības princips balstās uz tā elektriskās pretestības izmaiņu jebkāda veida mehāniskās iedarbības rezultātā . Sensoru ir iespējams pielietot nozarēs, kurās nepieciešams detektēt mehānisko iedarbību vai novērtēt tās apjomu. Salīdzinoši ar citiem spiediena sensoriem, tam piemīt superelastība, kas ļauj tos izmantot ļoti plašā mehāniskās iedarbības diapazonā (sākot ar vieglu pieskārienu līdz pat triecienam ar cietu ķermeni) saglabājot to pjezorezistīvās īpašības.

1. att. Pilnībā superelastīgs sensors (pa kreisi) un detektora prototips ar grafisku interfeisa programmu (pa labi).

Eksperimentāli ir pārbaudīts, ka to iespējams izmantot temperatūrās no 20 līdz 85°C un ar mehāniskas slogošanas frekvenci no 0,005 līdz 45 Hz. Izstrādātais mehāniskas iedarbības detektora prototips demonstrē sensora darbības atkarību no mehāniskās iedarbības reālā laika mērogā, kā arī saskaita iedarbības impulsus.

Iespējamais pielietojums Sensora īpašības dara to piemērotu šādam lietojumam: 1) Mākslīgā āda jeb taustes sensori; 2) Drošības sistēmās, kas ļautu noteikt vietu, kur notikusi mehāniska iedarbība; 3) Satiksmes vai gājēju plūsmas monitorings; 4) Ražošanas industrijā, tā dēvētajos gudrajos slēdžos, kas atslēgtu noteiktu procesu norisi mehānisku bojājumu gadījumā, tādejādi samazinot kopējo bojājumu apjomu.
Priekšrocības

Šī sensora priekšrocība salīdzinot ar citiem komerciāli pieejamiem sensoriem ir tam piemītošā superelastība, kas padara to ievērojami izturīgu pret ātriem iedarbības veidiem, kā piemēram sitieniem/triecieniem un ļauj to izmantot ļoti plašā mehāniskās iedarbības diapazonā. Sensoru var pielāgot un izgatavot atbilstoši individuālām prasībām un apstākļiem.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē
Vēlamais sadarbības veids • Licences līgumi. • Sadarbības līgumi.
Patenta numurs
  • 14085
Publikācijas
ID 53
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403