Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Andris Šutka

Struktūrvienība:

(32400) Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Andris.Sutka(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 214 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Surface Engineering of PDMS for Improved Triboelectrification
(2023)
Līva Ģērmane, Linards Lapčinskis, Mairis Iesalnieks, Andris Šutka
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 35 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 35.
Atsaistīta amfotēriska elektrolīze ūdeņraža ģenerēšanai
Citi
Andris Šutka
Biorezorbējošas implantējamas triboelektrisko nanoģeneratoru ierīces
Citi
Andris Šutka
Co dopētu ZnO nanostienīšu solvotermalā sintēze ar uzlabotu fotokatalītisko aktivitāti redzamajā gaismā
Materiālu tehnoloģija
Andris Šutka
Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās
Citi
Linda Mežule
Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana
Citi
Andris Šutka
Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija (34-14009-F2540.1)
Andris Šutka
Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija (34-14009-F3249)
Andris Šutka
Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija (34-14009-N8430)
Andris Šutka
Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija (34-14009-W3480)
Andris Šutka
Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija (34-14009-Z18/1-0187)
Andris Šutka
Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija (34-14009-ZP-2017/8)
Andris Šutka
Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas
Citi
Kaspars Mālnieks
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Jauni ar heteroatomiem leģēti nano-oglekļa katalizatori degvielas šūnām un metāla-gaisa baterijām
Citi
Andris Šutka
Jauni gāzes jutīgi špineļa oksīdi uzlabotai gāzu analīzei ar termo-ciklisko gāzu detektēšanas paņēmienu
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Andris Šutka
Jauno antimikrobiālo pārklājumu izstrāde ar asām Z-shēmas fotokatalītiskajām nanoarhitektūram iekštelpu lietojumiem
Citi
Andris Šutka
Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Gundars Mežinskis
Plazmonu elkektrostatiskā lauka detektori
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Andris Šutka
Polimēru triboelektrisku nanoģeneratoru kontakta elektrifikācijas mehānismu skaitliska izpēte un modelēšana
Citi
Andris Šutka
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
Saules siltuma enerģijas akumulējošu materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un vakuuma pārklājumu tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-RSFF.SMI)
Gundars Mežinskis
Silikātu materiālu institūts (34-14100-ZP-2014/24)
Citi
Andris Šutka
Silikātu materiālu institūts (34-14100-ZP-2016/7)
Andris Šutka
Synthesis of Fe3O4 nanoflakes by using simple modified co-precipitation method
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Andris Šutka
Tehniskās fizikas institūts (32-14500-PL2540.1)
Andris Šutka
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-F2540)
Andris Šutka
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-PL2540.1)
Andris Šutka
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TFI)
Māris Knite
Triboelektriskas robežvirsmas mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā
Citi
Andris Šutka
Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām
Citi
Andris Šutka
Videi draudzīga metālorganisko savienojumu sintēze fenzīmu iekapsulēšanai un enerģijas ieguvei
Citi
Andris Šutka
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZP-2017/1)
Inga Narkevica
Zinātņu prorektora dienests (34-04000-04000.N)
Tālis Juhna