Photochromic Materials based on Ultra-Small Titanium Dioxide Nanoparticles
2023
Raivis Eglītis

Aizstāvēšana
02.03.2023. 10:30, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena 3/7, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Andris Šutka

Recenzenti
Donāts Erts, Anatolijs Šarakovskis, Gemma Garcia Mandayo

Promocijas darbā pētītas titāna dioksīda nanodaļiņu fotohromās īpašības dažādās vidēs. Izpētes rezultātā novērots, ka vide, kurā nanodaļiņas ir izkliedētas, un nanodaļiņu dopēšana ievērojami ietekmē fotohromās īpašības un var mainīt ne tikai fotoaptumšošanās kinētiku, bet arī atkrāsošanās kinētiku un nanodaļiņu elektriskās īpašības. Papildus īstenota nanodaļiņu iekļaušana organiskajos gēlos, saglabājot augstu gaismas caurlaidību un nanodaļiņu fotohromās īpašības.


Atslēgas vārdi
Titanium dioxide; photochromism; inorganic oxides
DOI
10.7250/9789934228629

Eglītis, Raivis. Photochromic Materials based on Ultra-Small Titanium Dioxide Nanoparticles. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 141 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196