Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Linda Mežule

Struktūrvienība:

(32600) Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Linda.Mezule(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-7842-0433
Publikācijas
Atrasti 103 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Opportunities for Resource Recovery from Latvian Municipal Sewage Sludge
(2023)
Rūta Zariņa, Linda Mežule
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Fungal Ligninolytic Enzymes and Their Application in Biomass Lignin Pretreatment
(2023)
Anna Čivžele, Alise Anna Stīpniece-Jekimova, Linda Mežule
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Impact of Rapid pH Changes on Activated Sludge Process
(2022)
Kristīna Kokina, Linda Mežule, Kamila Gruškeviča, Romāns Neilands, Ksenija Golovko, Tālis Juhna
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 33 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 33.
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs"
Vides aizsardzība
Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Vides aizsardzība
Linda Mežule
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
B-LIQ
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.4)
Citi
Andrejs Krasņikovs
Būvzinātnes centrs (34-24004-VKC.05)
Citi
Linda Mežule
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās
Citi
Linda Mežule
Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai
Citi
Linda Mežule
Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā - WATERCHAIN
Vides aizsardzība
Tālis Juhna
Gāzu hromatogrāfijā pielietojama jauna derivatizācijas reaģenta un uz tā balstīto analītisko metožu izstrāde
Organiskā ķīmija
Sanita Vanaga
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Inovatīvi risinājumi un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai
Citi
Tālis Juhna
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai
Citi
Linda Mežule
Komunālo notekūdeņu pēcattīrīšana ar cikliskas darbības fotobioreaktoru tehnoloģiju
Citi
Linda Mežule
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122)
Citi
Marina Platonova
Pieejamas membrānu bioloģiskā piesārņojuma mazināšanas tehnoloģijas, optimizējot priekšattīrīšanas un tīrīšanas metodes
Vides aizsardzība
Kristīna Kokina
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Tehnoloģiju izstrāde notekūdens dūņu pārstrādei sekundārās izejvielās
Citi
Linda Mežule
Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24301-Y8097.1)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W1770)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W2802)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W3358)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8082.4.1)
Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8097.1)
Linda Mežule
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā
Enerģētika
Valdis Kampars
Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām
Citi
Andris Šutka
Uz Ca-Fe oksīdiem balstīti antimikrobiāli materiāli virsmām un filtrācijas membrānām (ŪPZL) struktūrvienība)
Materiālu tehnoloģija
Linda Mežule
Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas
Citi
Inga Misiņa
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.7. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Linda Mežule