Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Linda Mežule
Struktūrvienība (24601) Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
label.academicTitle Doktors
E-pasts Linda.Mezule@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7842-0433

Publikācijas

Atrasti 47 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5 [Nākamā/Pēdējā]
Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
Survival of Escherichia Coli Different Viability States in Drinking Water Biofilm in a Laboratory Model System Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Tālis Juhna, Linda Mežule, Simona Larsson
A Simple Technique for Water Disinfection with Hydrodynamic Cavitation: Effect on Survival of Escherichia Coli Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2008 Semjons Cifanskis, Tālis Juhna, Vladimirs Jakuševičs, Linda Mežule
A Simple Technique for Water Disinfection with Hydrodynamic Cavitation: Effect on Survival of Escherichia Coli Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2009 Linda Mežule, Semjons Cifanskis, Vladimirs Jakuševičs, Tālis Juhna
Analysis of Escherichia Coli in Drinking Water Biofilm Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Linda Mežule, Simona Larsson, Tālis Juhna
Application of Conventional HPLC RI Technique for Sugar Analysis in Hydrolysed Hay Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2016 Kristīna Tihomirova, Brigita Daļecka, Linda Mežule
Application of DVC-FISH Method in Tracking Escherichia Coli in Drinking Water Distribution Networks Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Linda Mežule, Simona Larsona, Tālis Juhna
Application of Electrolysis with TinO2n-1 Ceramic Electrodes for Disinfection of Drinking Water Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2009 Linda Mežule, Madars Reimanis, Juris Mālers, Jurijs Ozoliņš, Tālis Juhna
Application of Fluorescent in situ Hybridisation for Monitoring Methanogenic Archaea in Acid Whey Anaerobic Digestion Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2013 Kristīne Ruģele, Linda Mežule, Brigita Daļecka, Simona Larsona, Juris Vanags, Jānis Rubulis
Application of FT-IR for Characterization of Biomass Isolated from Surface and Drinking Water with High Concentration of Natural Organic Matter Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2011 Kristīna Tihomirova, Marita Gavare, Linda Mežule, Māra Grūbe, Tālis Juhna
Application of Industrial Wastes in Renewable Energy Production Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2015 Kristīne Ruģele, Ģirts Būmanis, Linda Mežule, Tālis Juhna, Diāna Bajāre
Atrasti 47 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
Nosaukums Autori
Producing monolithic titanium suboxide ceramic electrode used for electrochemical water treatment, by performing thermal treatment of titanium dioxide, forming titanium suboxide strip, and creating electroconductive contact surface Jurijs Ozoliņš, Jānis Ločs, Madars Reimanis, Tālis Juhna, Linda Mežule, Romāns Sadretdinovs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Method for producing monolithic titanium suboxide TiOx ceramic electrode for water electrochemical treatment and electrode produced using same Jurijs Ozoliņš, Jānis Ločs, Madars Reimanis, Tālis Juhna, Linda Mežule, Romāns Sadretdinovs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Komercializācijas pieteikumi

Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
Nosaukums Autori
Biodegvielas ražošanas tehnoloģija no biomasas Linda Mežule
Ūdens attīrīšanas un apgādes sistēmu darbības optimizēšana Tālis Juhna, Jānis Rubulis, Kristīna Tihomirova, Linda Mežule, Kamila Gruškeviča, Sandis Dejus
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" Vides aizsardzība 20053 Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai Vides aizsardzība 20053 Linda Mežule
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem Enerģētika 20300 Jānis Rubulis
B-LIQ Materiālu tehnoloģija 24601 Linda Mežule
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3) Citi 24004 Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.4) Citi 24004 Andrejs Krasņikovs
Būvzinātnes centrs (34-24004-VKC.05) Citi 24004 Linda Mežule
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei Enerģētika 06B02 Jūlija Gušča
Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai Vides aizsardzība 24601 Linda Mežule
Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā - WATERCHAIN Vides aizsardzība 20053 Tālis Juhna
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku RTU pētniecības 14413 Jurijs Ozoliņš
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem Enerģētika 20300 Jānis Rubulis
Pieejamas membrānu bioloģiskā piesārņojuma mazināšanas tehnoloģijas, optimizējot priekšattīrīšanas un tīrīšanas metodes Vides aizsardzība 20053 Kristīna Tihomirova
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās RTU pētniecības 04000 Tālis Juhna
Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24301-Y8097.1) 24301 Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239) Citi 24601 Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W1770) 24601 Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W2802) 24601 Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8082.4.1) 24601 Linda Mežule
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8097.1) 24601 Linda Mežule
Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā Enerģētika 14800 Valdis Kampars
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.7. apakšprojekts. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 24301 Linda Mežule