Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Biodegvielas ražošanas tehnoloģija no biomasas

Nosaukums Biodegvielas ražošanas tehnoloģija no biomasas
Anotācija

Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta biodegvielai kā alternatīvās enerģijas avotam. Tomēr tā plašāku lietošanu kavē salīdzinoši dārgās ražošanas un substrāta izmaksas. Piedāvātās tehnoloģijas pamatā ir otrās paaudzes biodegvielas iegūšana no lignocelulozi saturošas biomasas, kas netiek izmantota pārtikā (lauksaimniecības atkritumi, nezāles, salmi, kokapstrādes atkritumi). Tehnoloģiju iespējams pielāgot gan bioetanola, gan biobutanola ražošanai.

Atslēgas vārdi biodegviela, lignocelulozes biomasa, biomasa
Autori Linda Mežule
Struktūrvienība (24004) Būvzinātnes centrs
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tehnoloģijas pamatā ir videi draudzīga biomasas apstrāde, kas sastāv no vienkāršas mehāniskas samalšanas, vārīšanas un enzimātiskās hidrolīzes.

1. att. Ražošanas procesa posmi biodegvielas iegūsanai no biomasas.

Fermentējamo cukuru atdalīšana un enzīmu recirkulācija tiek nodrošināta ar speciālām membrānām, kas vienlaikus samazina ražošanas izmaksas un inhibitoru klātbūtni cukuru šķīdumā. Iegūtais cukuru šķīdums tālāk izmantojams fermentācijas procesā, lai ražotu bioetanolu vai biobutanolu.

Iespējamais pielietojums Tehnoloģija pielāgojama gan liela apjoma ražotnēm, gan maziem uzņēmumiem (atsevišķas saimniecības, pārtikas pārstrādes uzņēmumi) un to iespējams apvienot ar citām bioenerģijas ražotnēm, piemēram, biogāzes stacijām.
Priekšrocības

Biodegvielas ražošanas procesā netiek izmantotas bīstamas vai videi kaitīgas lignocelulozes apstrādes metodes (hidrolīze ar skābi, sārmu, paaugstināts spiediens). Enzimātiskai hidrolīzei iespējams izmantot gan komerciālus, gan īpaši pagatavotus enzīmus. Ražošanas izmaksu samazināšanai tiek izmantotas membrānu atdalīšana. Tehnoloģiju iespējams pielāgot gan bioetanola, gan biobutanola ražošanai.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē
Vēlamais sadarbības veids Kopēji zinātniskie un izpētes projekti tehnoloģijas uzlabošanai un pilnveidošanai. Tehnoloģiju pārnese un riska kapitāla piesaiste. Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
Publikācijas
ID 7
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403