Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Sandis Dejus
Struktūrvienība (24301) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
E-pasts Sandis.Dejus@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9110-3325

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Aksiālās dispersijas ietekme uz dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņām dzeramā ūdens apgādes tīklā Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Sandis Dejus, Jānis Rubulis
Challenges of Water Quality Modelling in Drinking Water Supply Systems Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Sandis Dejus, Jānis Rubulis
Detection of Drinking Water Contamination Event with Mahalanobis Distance Method, Using On-line Monitoring Sensors and Manual Measurements Data Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Sandis Dejus, Alīna Neščerecka, Girts Kurcalts, Tālis Juhna
Drinking Water Contamination Detection by On-line Monitoring: Pilot Scale Studies Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Sandis Dejus, Alīna Neščerecka, Ģirts Kurcalts, Tālis Juhna
Dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitorings Promocijas darbs 2018 Sandis Dejus
Long Term Drinking Water Quality Monitoring in Drinking Water Supply Systems by On-Line Sensors Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Sandis Dejus, Rihards Rušenieks, Alīna Neščerecka, Sergejs Nazarovs, Tālis Juhna
Modelling of the Biodegradation Processes in the Biofilters Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Kristīna Tihomirova, Sandis Dejus, Linda Mežule, Tālis Juhna
Modelling Water Quality in Drinking Water Distribution Networks from Real-Time Direction Data Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Sergejs Nazarovs, Sandis Dejus, Tālis Juhna
On-line Drinking Water Contamination Event Detection Methods Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Sandis Dejus, Alīna Neščerecka, Tālis Juhna
Online Measurement Usage for Predicting Water Age from Tracer Tests to Validate a Hydraulic Model Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2010 Jānis Rubulis, Sandis Dejus, Raimonds Mekša
Atrasti 13 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Ūdens attīrīšanas un apgādes sistēmu darbības optimizēšana Tālis Juhna, Jānis Rubulis, Kristīna Tihomirova, Linda Mežule, Kamila Gruškeviča, Sandis Dejus
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" Vides aizsardzība 20053 Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai Vides aizsardzība 20053 Linda Mežule
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai Izglītība 02000 Anita Šlihte
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (34-24000-DOK.BIF) 24000 Juris Smirnovs
Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai Pilsētas attīstība un plānošana 24601 Kristīna Tihomirova
Innovative Decision Support System for Water Industry – IDSS - WATER Pilsētas attīstība un plānošana 24301 Jānis Rubulis
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem Enerģētika 20300 Jānis Rubulis
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā Vides aizsardzība 24701 Tālis Juhna
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība RTU pētniecības 06B02 Arta Čakša-Lapsiņa
Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai Komunālā saimniecība 24301 Sandis Dejus
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON Materiālu tehnoloģija 24601 Sandis Dejus
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma Izglītība 24601 Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239) Citi 24601 Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8102.1) 24601 Sandis Dejus