Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Sandis Dejus

Struktūrvienība:

(24301) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības nozare:

2. Engineering and technology

Pētniecības apakšnozare:

2.7 Environmental engineering and energetics

Pētniecības intereses:

E-pasts:

Sandis.Dejus(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-9110-3325
Publikācijas
Atrasti 14 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
On-line Drinking Water Contamination Event Detection Methods
(2017)
Sandis Dejus, Alīna Neščerecka, Tālis Juhna
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Challenges of Water Quality Modelling in Drinking Water Supply Systems
(2013)
Sandis Dejus, Jānis Rubulis
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Projekti
Atrasti 15 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 15.
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs"
Vides aizsardzība
Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Vides aizsardzība
Linda Mežule
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (34-24000-DOK.BIF)
Juris Smirnovs
Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai
Pilsētas attīstība un plānošana
Kristīna Kokina
Innovative Decision Support System for Water Industry – IDSS - WATER
Pilsētas attīstība un plānošana
Jānis Rubulis
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā
Vides aizsardzība
Tālis Juhna
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība
RTU pētniecības
Arta Čakša-Lapsiņa
Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai
Komunālā saimniecība
Sandis Dejus
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON
Materiālu tehnoloģija
Sandis Dejus
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma
Izglītība
Jānis Rubulis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-Y8102.1)
Sandis Dejus