Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Ūdens attīrīšanas un apgādes sistēmu darbības optimizēšana

Nosaukums Ūdens attīrīšanas un apgādes sistēmu darbības optimizēšana
Anotācija

Mūsdienās ikkatrā apdzīvotā vietā ir izveidota dzeramā ūdens apgādes sistēma, kuras uzdevums ir nodrošināt tīra un droša dzeramā ūdens piegādi patērētājam. Ūdensapgādes sistēmas pamatelementi ir ūdens ņemšana, dzeramā ūdens sagatavošana un sadale. Diemžēl katrā no šiem etapiem ir sastopami izaicinājumi, lai nodrošinātu attiecīgās funkcijas pilnvērtīgu, kvalitatīvu darbību ar optimālu enerģijas patēriņu. Ierasti ar šo izaicinājumu jeb problēmu risināšanu nodarbojas ūdensapgādes sistēmas ekspluatējošie uzņēmumi, bet atsevišķos gadījumos tiek konstatētas problēmas ar sarežģītāk identificējamiem cēloņiem un to novēršanas risinājumiem. Piemēram, neizskaidrojama un periodiska ūdens kvalitātes pasliktināšanās, periodiski neefektīva tīklu dezinfekcija, augsts enerģijas patēriņš vai neizskaidrojama ūdens saduļķošanās.

Ūdens pētniecības laboratorija piedāvā veikt izpētes un konsultāciju darbus specifisku un netipisku ūdensapgādes sistēmu problēmu gadījumos, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi patērētājiem.

Atslēgas vārdi ūdensapgādes sistēmas, dzeramā ūdens sagatavošana, ūdensapgādes tīkli, dzeramā ūdens kvalitāte
Autori Tālis Juhna
Jānis Rubulis
Kristīna Tihomirova
Linda Mežule
Kamila Gruškeviča
Sandis Dejus
Struktūrvienība (24601) Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Ūdens pētniecības laboratorija piedāvā veikt monitoringu un konsultācijas par:

  1. Dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņām (avotā, sagatavošanas iekārtās, sadales tīklā);
  2. Dzeramā ūdens saduļķošanos;
  3. Dzeramā ūdens dezinfekciju un tās efektivitāti;
  4. Dzeramā ūdens attīrīšanas tehnoloģijām;
  5. Ūdens drošības plāniem;
  6. Enerģijas un reģentu patēriņa optimizēšana.

Dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās ir visbiežākais patērētāju sūdzību iemesls. Ūdens pētniecības laboratorija piedāvā veikt dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu gan dzeramā ūdens ņemšanas, gan sagatavošanas, gan patēriņa punktos, identificētu dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās iemeslus un piedāvātu tehnisku risinājumu problēmas novēršanai.

1. att. Cauruļvadu skalošana.

Ūdens saduļķošanās ūdens apgādes tīklos ir plaši izplatīta problēma visā pasaulēm. Mūsu speciālisti piedāvā veikt esošās ūdenspgādes sistēmas analīzi, identificēt ūdens saduļķošanās riskus, sagatavot cauruļvadu skalošanas programmas, konsultēt cauruļvadu skalošanas pasākumos.

Bieži vien dzeramā ūdens dezinfekcijai izmantotās metodes un dezinfektantu koncentrācijas ir neefektīvas, mēs piedāvājam veikt ūdensapgādes tīklu dezinfekcijas programmu pilnveidošanu, lai optimizētu to izmaksas.

Piedāvājam veikt atbilstošākās dzeramā ūdens sagatavošanas tehnoloģijas izvēli specifiskos gadījumos, kā arī veikt ekspertīzi jau esošām iekārtām, identificējot to problemātiskākos etapus un potenciāli pilnveidojamos vai optimizējamos posmus.

Piedāvājam konsultācijas ūdens drošības plānu sagatavošanā un pilnveidošanā atbilstoši jaunākajai likumdošanai.

Lai sistēmas darbotos maksimāli efektīvi, tās ir jāieregulē attiecīgi visoptimālākajos darbības režīmos, piedāvājam veikt esošo sistēmu energoefektivitātes novērtējumu un optimālo reaģentu dozu noteikšanu.

Iespējamais pielietojums Piedāvātās konsultācijas ir paredzētas ikvienam Latvijas ūdenssaimniecības vai pašvaldības uzņēmumam, komercsabiedrībai vai privātpersonai, kura ir saskārusies ar problēmām, kas saistītas ar dzeramā ūdens piegādi un kvalitāti.
Priekšrocības

Mums ir 20 gadu pieredze ūdens pētniecības un tehnoloģiju sektorā. Laboratorijā ir uzstādītas modernas iekārtas un strādā augsti kvalificēti darbinieki.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par konsultācijām un ieteikumu izstrādāšanu. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
ID 77
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403