Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Silīcija dioksīda kārtiņu caurejošu poru un kompozītu elektrovadošu kanālu atklāšanas un reģistrācijas paņēmiens

Veids Saņemtais patents
Nozīme Latvijas
Numurs 13970
Nosaukums Silīcija dioksīda kārtiņu caurejošu poru un kompozītu elektrovadošu kanālu atklāšanas un reģistrācijas paņēmiens
Pieteikuma publikācijas datums 04.12.2007
Patenta publikācijas datums 20.11.2009
Autori Jānis Barloti , Valdis Teteris , Māris Knite
Struktūrvienība (14500) Tehniskās fizikas institūts
Kopsavilkums Izgudrojums attiecas uz tehniskās fizikas jomu un var tikt izmantots elektrovadošu kompozītmateriālu izpētē un mikroelektronikā. Caurejošu poru un elektrovadošu kanālu atklāšana un reģistrācija ir svarīga, vērtējot silīcija dioksīda kārtiņu un vadošu kompozītu kvalitāti. Piedāvāts silīcija dioksīda kārtiņu caurejošu poru un kompozītu elektrovadošu kanālu atklāšanas un reģistrācijas paņēmiens, kas ietver elektroerozijas procesu, kura laikā uz stikla uznestā plānā metāla kārtiņā tiek iegūts caurejošu poru vai elektrovadošu kanālu izvietojuma attēls uz materiāla virsmas (elektroeroziagramma). Elektroerozijā nepieciešamo izlādes atstarpi nodrošina elektrolītā samērcēts plāns, mazporains papīrs, pie kam elektrolīts veido elektrovadošu vidi.