Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patenti: Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā

Patenta veids Latvijas
Patenta numurs LV15202
Nosaukums Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā
Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums 20.05.2017
Patenta pieteikuma datums 26.08.2015
Autori Ģirts Būmanis , Diāna Bajāre , Linda Mežule , Tālis Juhna
Struktūrvienība (24301) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra, (24500) Materiālu un konstrukciju institūts