Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Tatjana Ivanova
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
E-pasts Tatjana.Ivanova@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Aging Behavior of Bitumen and Elastomer Modified Bitumen Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Rita Bērziņa, Viktors Haritonovs
Aging Behavior of Bitumen and Elastomer Modified Bitumen Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Rita Bērziņa, Viktors Haritonovs
Aging Behavior of Bitumen and Elastomer Modified Bitumen Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2019 Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Rita Bērziņa, Viktors Haritonovs
Analysis of Thermoplastic Elastomer Modified Bitumen Performance over a Broad Temperature Range Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Agnese Ābele, Jānis Zicāns, Skaidrīte Reihmane, Viktors Haritonovs
Anizodiameteriskas pildvielas saturošu polimēru nanokompozītu elastisko īpašību modelēšana Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Roberts Maksimovs, Juris Jansons, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns
Barrier Properties of Multiphase Polymer Compositions Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Mārtiņš Kalniņš, Roberts Maksimovs
Carbon Nanotube/Polyvinyl Acetate Composites: Structure and Stress-Strain Characteristics Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Juris Bitenieks, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Mārtiņš Kalniņš, Roberts Maksimovs
Carbon Nanotube/Polyvinyl Acetate Composites: Structure and Stress-Strain Characteristics Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2010 Juris Bitenieks, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Mārtiņš Kalniņš, Roberts Maksimovs
Carbon Nanotube/Polyvinylacetate Nanocomposites: Selected Structure-Property Relationships and Modelling Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Māris Knite
Carbon Nanotubes and Carbon Onions for Modification of Styrene-Acrylate Copolymer Based Nanocomposites Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Juris Bitenieks, P. Kuzhir, S. Maksimenko, V. Kuznetsov, S. Moseenkov
Atrasti 149 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Aploces stingums Jānis Zicāns, Ivans Bočkovs, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri
Blīvuma noteikšana bezporainiem materiāliem Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri
Diferenciālā skenējošā kalorimetrija Agnese Ābele, Madara Žiganova, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Jānis Zicāns
Dinamiskā mehāniskā termiskā analīze Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks
Masas noteikšana uz laukuma vienību Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs
Oksidācijas indukcijas laika noteikšana polimēru materiāliem Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Ruta Saldābola, Arita Mičule
Siltumapgādes cauruļu izolācijas putu blīvums Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri
Siltumapgādes cauruļu izolācijas putu materiālu ūdens absorbcijas noteikšana Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs, Remo Merijs-Meri
Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana stiepē Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks, Ruta Saldābola, Arita Mičule
Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana liecē Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks, Rita Bērziņa, Agnese Ābele
Atrasti 16 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem Būvniecība un arhitektūra 20103 Viktors Haritonovs
Augstas veiktspējas īsškiedru biobāzēti hibrīdkompozīti spiedliešanas pielietojumiem Materiālu tehnoloģija 04010 Rita Rimša
Biobāzētu un biodegradablu polimēru kompozīti mikroplastmasu piesārņojuma samazināšanai Materiālu tehnoloģija 14200 Remo Merijs-Meri
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Metalizētu termoplastu otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde un iegūto daudzfāzu polimērkompozīciju ekspluatācijas īpašību izpēte Materiālu tehnoloģija 14000 Remo Merijs-Meri
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Oglekļa nanodaļiņas saturošu ultra-vieglu aerogelu un termoplastisku polimēru kompozītu elektromagnētisko, stiprības-deformācijas un siltumfizikālo īpašību savstarpējā korelācija Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 06B02 Jānis Zicāns
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14200 Jānis Zicāns
Polimērmateriālu institūts (34-14200-N7049.3) Citi 14200 Jānis Zicāns
Polimērmateriālu institūts (34-14200-RSFF.PI) 14200 Jānis Zicāns
Polimērmateriālu institūts (34-14200-Y8098) Citi 14200 Jānis Zicāns
Polimēru pārbaužu laboratorija (34-04052-L6388) Citi 04052 Jānis Zicāns
Polimēru pārbaužu laboratorija (34-04052-L7997) 04052 Jānis Zicāns
Polivinilhlorīdu saturošu atkritumu otrreizējās pārstrādes tehnoloģija un praktiski pielietojamu kompozīciju uz iegūto reciklātu bāzes izstrāde Materiālu tehnoloģija 14200 Jānis Zicāns
Sīkdispersu pildvielu saturoši polimēru matricas hibrīdkompozīti: dizains, tehnoloģiju izstrāde un īpašību izpēte Citi 14200 Jānis Zicāns
Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zuduma pārveidei lietderīgā enerģijā Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14200 Jānis Zicāns
Valsts Pētijumu programmas Nr.2 Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem.projekts Nr.3 un apakšprojekts Nr.3.1. Materiālu tehnoloģija 14200 Jānis Zicāns
VPP Nr.2 Projekts Nr.6 Grafēns, modificēts grafēns un grafēnu saturoši kompozītmateriāli perspektīviem pielietojumiem pārklājumos, nanoierīcēs un sensoros, enerģijas konversācijai, tai skaitā nanostrikturētās CdTe Saules šūnās. 6.3. apakšprojekts Materiālu tehnoloģija 14200 Jānis Zicāns