Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana stiepē

Nosaukums Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana stiepē
Anotācija

Tiek piedāvāta stiprības-deformācijas rādītāju stiepē (t.sk., elastības modulis, spriegums un deformācija pie tecēšanas maksimuma, spriegums un deformācija pie sagraušanas) noteikšana polimēru materiāliem un kompozītiem (t.sk., nanokompozītiem) saskaņā ar iekārtas darba metodiku, kā arī atbilstoši starptautisko standartu prasībām:

  • LVS EN ISO 527-1, Plastmasas. Stiepes īpašību noteikšana. 1. daļa: Vispārīgie principi;
  • LVS EN ISO 527-2, Plastmasas. Stiepes īpašību noteikšana. 2. daļa: Testēšanas noteikumi lietai un presētai plastmasai;
  • LVS EN ISO 527-3, Plastmasas. Stiepes īpašību noteikšana. 3. daļa: Plēvju un lokšņu testēšanas noteikumi;
  • LVS EN ISO 527-4, Plastmasas. Stiepes īpašību noteikšana. 4. daļa: Izotropisku un ortotropisku, ar šķiedru armētu plastmasu savienojumu testēšanas noteikumi.
Atslēgas vārdi Polimēri, kompozīti, tekstilmateriāli, stiprības-deformācijas rādītāji stiepē
Autori Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Ivans Bočkovs
Juris Bitenieks
Ruta Saldābola
Arita Mičule
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt polimēru materiālu (t.sk., nanokompozītu) stiprības-deformācijas rādītāju stiepē (t.sk., elastības modulis, spriegums un deformācija pie tecēšanas, spriegums un deformācija pie sagraušanas) noteikšanu pie sekojošiem apstākļiem: slodzes šūnas - 5kN, 20kN, 25kN, 100kN; testēšanas ātrums - no 0,001 līdz 500 mm/min.; testēšanas temperatūras - no -70oC līdz 300oC; iespējama cikliskā slogošana. 

1. att. Universālās pārbaužu iekārtas Zwick/Roell BDO FB020TN stiepes turētāji.

Iespējamais pielietojums Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana stiepē ir nepieciešama radot jaunus polimēru materiālus, tekstilmateriālus, kompozītu kompozīcijas, ka arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu (t.sk. lietas un presētas plastmasas, ekstrudētu cauruļu, plēvju un lokšņu) kvalitātes kontroli.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiska standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Pakalpojuma līgumi
ID 56
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736