Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Agnese Ābele

Struktūrvienība:

(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Agnese.Abele_1(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-5296-8449
Publikācijas
Atrasti 72 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Comparative Characterization of Aged Bitumen Properties
(2019)
Agnese Ābele, Remo Merijs-Meri, Rita Bērziņa, Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Viktors Haritonovs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 10 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem
Būvniecība un arhitektūra
Viktors Haritonovs
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Metalizētu termoplastu otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde un iegūto daudzfāzu polimērkompozīciju ekspluatācijas īpašību izpēte
Materiālu tehnoloģija
Remo Merijs-Meri
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8585)
Jānis Kajaks
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8725)
Citi
Jānis Kajaks
Polivinilhlorīdu saturošu atkritumu otrreizējās pārstrādes tehnoloģija un praktiski pielietojamu kompozīciju uz iegūto reciklātu bāzes izstrāde
Materiālu tehnoloģija
Jānis Zicāns
Sīkdispersu pildvielu saturoši polimēru matricas hibrīdkompozīti: dizains, tehnoloģiju izstrāde un īpašību izpēte
Citi
Jānis Zicāns