Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Termogravimetrsikā analīze

Nosaukums Termogravimetrsikā analīze
Anotācija

Tiek piedāvāta termogravimetrsikā analīze temperatūras ietekmes uz materiālu masas izmaiņām izvērtēšanai. Termogravimetrija ļauj iegūt kvantitatīvu informāciju par daudzu dažādu materiālu veidu sastāvu un termisko stabilitāti. Metode ir ātra un to pat var izmantot maza izmēra paraugiem.

Atslēgas vārdi TGA, termogravimetrsikā analīze, termiskā stabilitāte
Autori Agnese Ābele
Madara Varkale
Tatjana Ivanova
Ivans Bočkovs
Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Termogravimetrija ir metode, kas nosaka parauga svara izmaiņas, jo tas tiek uzsildīts, atdzesēts vai turēts nemainīgā temperatūrā. Metode ļauj raksturot materiālus attiecībā uz to sastāvu. Tiek piedāvāta materiālu termogravimetriskā analīze no istabas temperatūras līdz 1000oC temperatūrai gan inertā, gan oksidatīvā vidē izmantojot TGA 1 termogravimetru (Mettler/Toledo).

1. att. Mettler Toledo iekārta TGA 1.

Iespējamais pielietojums Materiālu termiskās stabilitātes raksturošana, gaistošo vienu satura kvantitatīva noteikšana, neorganisko vielu/pelnu satura noteikšana, daudzkomponentu materiālu proporcionālā sastāva analīze.
Priekšrocības

Testus iespējams veikt RTU Polimēru pārbaužu laboratorijā, kura akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
ID 131
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736