Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Šarpi trieciena īpašību noteikšana

Nosaukums Šarpi trieciena īpašību noteikšana
Anotācija

Tiek piedāvāta paraugu sagatavošana un Šarpi triecienizturības noteikšana polimēru materiāliem un kompozītiem (t.sk., nanokompozītiem) saskaņā ar iekārtas darba metodiku, kā arī atbilstoši starptautisko standartu prasībām:

  • LVS EN ISO 179-1 “Plastmasas. Šarpi trieciena īpašību noteikšana. 1. daļa: Neinstrumentāls trieciena tests”;
  • LVS EN ISO 179-2 “Plastmasas - Šarpi trieciena īpašību noteikšana - 2.daļa: Instrumentāls trieciena tests”
  • u.c.
Atslēgas vārdi polimēri, kompozīti, Šarpi triecienizturība
Autori Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Ivans Bočkovs
Juris Bitenieks
Rita Bērziņa
Agnese Ābele
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt polimēru materiālu (t.sk., nanokompozītu) Šarpi triecienizturības noteikšanu dažādās temperatūrām paraugiem ar un bez iegriezuma.

1. att. Šarpi triecienizturības noteikšanas iekārta un paraugu sagatavošanas modulis.

Iespējamais pielietojums Šarpi triecienizturības noteikšana ir nepieciešama radot jaunus polimēru materiālus, kompozītmateriālu kompozīcijas, ka arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiska standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti.
ID 95
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736