Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Diferenciālā skenējošā kalorimetrija

Nosaukums Diferenciālā skenējošā kalorimetrija
Anotācija

Tiek piedāvāta diferenciālās skenējošās analīzes veikšana. Diferenciālā skenēšanas kalorimetrija ir plaši lietots termiskās analīzes paņēmiens. Tiek mērītas entalpiju izmaiņas paraugos, ko izraisa materiāla fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņas temperatūras vai laika ietekmes dēļ.

Atslēgas vārdi DSC, diferenciālā skenējošā analyze, kalorimetrisks īpašības, polimēru kristāliskuma pakāpe
Autori Agnese Ābele
Madara Varkale
Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Diferenciālā skenēšanas kalorimetrija mēra atšķirību starp siltuma plūsmām no parauga un sensora paraugvirsmas atkarībā no temperatūras vai laika. Tiek piedāvāta materiālu diferenciālās skenējošās analīzes veikšana temperatūru diapazonā no -90oC līdz +450oC inertā vai oksidatīvā vidē izmantojot iekārtu DSC 1 (Mettler Toledo).

1. att. Mettler Toledo iekārta DSC 1.

Iespējamais pielietojums Materiālu kalorimetrisko īpašību, polimēru kristāliskuma pakāpes, stiklošanās un citu struktūrpārvērtību procesu noteikšana, destrukcijas temperatūras noteikšana u.c.
Priekšrocības

Testus iespējams veikt RTU Polimēru pārbaužu laboratorijā, kura ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti. • Citi sadarbības veidi pēc abpusējās vienošanās.
ID 130
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736