Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana spiedē
Jānis Zicāns, Tatjana Ivanova, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs, Juris Bitenieks, Rita Bērziņa, Agnese Ābele

Tehnoloģijas apraksts

Tiek piedāvāts veikt polimēru materiālu (t.sk., nanokompozītu) stiprības-deformācijas rādītāju spiedē (t.sk., elastības modulis, spriegums un deformācija) noteikšanu pie sekojošiem apstākļiem: slodzes šūnas - 5kN, 20kN, 25kN, 100kN; testēšanas ātrums - no 0,001 līdz 500 mm/min.; testēšanas temperatūras - no -70°C līdz 300°C; iespējama cikliskā slogošana.

1. att. Universālās pārbaužu iekārtas Tinius Olsen ST25 spiedes turētāji.Pielietojums

Stiprības-deformācijas rādītāju spiedē noteikšana ir nepieciešama radot jaunus polimēru materiālus, kompozītmateriālu kompozīcijas, ka arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.Atslēgas vārdi

polimēri, kompozīti, stiprības-deformācijas rādītāji spiedē

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv