Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana spiedē

Nosaukums Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana spiedē
Anotācija

Tiek piedāvāta stiprības-deformācijas rādītāju spiedē (t.sk., elastības modulis, spriegums un deformācija) noteikšana polimēru materiāliem un kompozītiem (t.sk., nanokompozītiem) saskaņā ar iekārtas darba metodiku, kā arī atbilstoši starptautisko standartu prasībām:

  • LVS EN ISO 604 “Plastmasas. Īpašību spiedē noteikšana”;
  • LVS EN ISO 844 “Cietie putuplasti. Spiedes īpašību noteikšana”;
  • LVS EN 826 “Siltumizolācijas materiāli lietošanai būvniecībā. Kompresijas raksturojuma noteikšana”
  • u.c.
Atslēgas vārdi polimēri, kompozīti, stiprības-deformācijas rādītāji spiedē
Autori Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Ivans Bočkovs
Juris Bitenieks
Rita Bērziņa
Agnese Ābele
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt polimēru materiālu (t.sk., nanokompozītu) stiprības-deformācijas rādītāju spiedē (t.sk., elastības modulis, spriegums un deformācija) noteikšanu pie sekojošiem apstākļiem: slodzes šūnas - 5kN, 20kN, 25kN, 100kN; testēšanas ātrums - no 0,001 līdz 500 mm/min.; testēšanas temperatūras - no -70°C līdz 300°C; iespējama cikliskā slogošana.

1. att. Universālās pārbaužu iekārtas Tinius Olsen ST25 spiedes turētāji.

Iespējamais pielietojums Stiprības-deformācijas rādītāju spiedē noteikšana ir nepieciešama radot jaunus polimēru materiālus, kompozītmateriālu kompozīcijas, ka arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti.
ID 94
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736