Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana liecē

Nosaukums Stiprības-deformācijas rādītāju noteikšana liecē
Anotācija

Tiek piedāvāta stiprības-deformācijas rādītāju liecē (t.sk., elastības modulis, spriegums un deformācija pie maksimuma, spriegums un deformācija pie sagraušanas) noteikšana polimēru materiāliem un kompozītiem (t.sk., nanokompozītiem) saskaņā ar iekārtas darba metodiku, kā arī atbilstoši starptautisko standartu prasībām: LVS EN ISO 178 "Plastmasas. Lieces īpašību noteikšana" un citiem.

Atslēgas vārdi polimēri, kompozīti, stiprības-deformācijas rādītāji liecē
Autori Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Ivans Bočkovs
Juris Bitenieks
Rita Bērziņa
Agnese Ābele
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt polimēru materiālu (t.sk., nanokompozītu) stiprības-deformācijas rādītāju liecē (t.sk., elastības modulis, spriegums un deformācija pie maksimuma, spriegums un deformācija pie sagraušanas) noteikšanu pie sekojošiem apstākļiem: slodzes šūnas - 5kN, 20kN, 25kN, 100kN; testēšanas ātrums - no 0,001 līdz 500 mm/min.; testēšanas temperatūras - no -70°C līdz 300°C; iespējama cikliskā slogošana.

1. att. Universālās pārbaužu iekārtas Zwick/Roell BDO FB020TN lieces turētāji.

Iespējamais pielietojums Stiprības-deformācijas rādītāju liecē noteikšana ir nepieciešama radot jaunus polimēru materiālus, kompozītmateriālu kompozīcijas, ka arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Pakalpojuma līgumi. • Sadarbības un pētnieciskie projekti.
ID 93
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736