Masas noteikšana uz laukuma vienību
Jānis Zicāns, Remo Merijs-Meri, Tatjana Ivanova, Ivans Bočkovs

Tehnoloģijas apraksts

Tiek piedāvāts veikt dažādu izstrādājumu masas noteikšanu uz laukuma vienību, izmantojot neautomātiskos elektroniskos svarus ar svēršanas kapacitāti līdz 6 kg.Pielietojums

Masas noteikšana uz laukuma vienību ir nepieciešama radot jaunus materiālus, kā arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta prasībām, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.Atslēgas vārdi

Polimērmateriāli, ģeosintētiskie izstrādājumi, tekstilizstrādājumi, stiegroti izstrādājumi, elastīgie grīdas segumi, hidroizolācijas loksnes, laukuma masa

Tehnoloģiju piedāvājumu apkopošanu veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs.
E-pasts: inovacijas@rtu.lv
Tālr.: +371 25758587
www.inovacijas.rtu.lv