Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Masas noteikšana uz laukuma vienību

Nosaukums Masas noteikšana uz laukuma vienību
Anotācija

Tiek piedāvāta masas noteikšana uz laukuma vienību dažādiem izstrādājumiem saskaņā ar neautomātikso elektronisko svaru darba metodiku, kā arī atbilstoši starptautisko standartu prasībām, tostarp, LVS EN ISO 9864, LVS EN 12127, LVS EN 1849-1, LVS EN 1449-2.

Atslēgas vārdi Polimērmateriāli, ģeosintētiskie izstrādājumi, tekstilizstrādājumi, stiegroti izstrādājumi, elastīgie grīdas segumi, hidroizolācijas loksnes, laukuma masa
Autori Jānis Zicāns
Remo Merijs-Meri
Tatjana Ivanova
Ivans Bočkovs
Struktūrvienība (14200) Polimērmateriālu institūts
(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
(04052) Polimēru pārbaužu laboratorija
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Tiek piedāvāts veikt dažādu izstrādājumu masas noteikšanu uz laukuma vienību, izmantojot neautomātiskos elektroniskos svarus ar svēršanas kapacitāti līdz 6 kg.

Iespējamais pielietojums Masas noteikšana uz laukuma vienību ir nepieciešama radot jaunus materiālus, kā arī nodrošinot ražošanā esošo materiālu un to izstrādājumu kvalitātes kontroli.
Priekšrocības

Polimēru pārbaužu laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO/IEC 17025 starptautiskā standarta prasībām, kas apliecina tās spēju nodrošināt mērījumu precizitāti un ticamību.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids Pakalpojuma līgumi
ID 165
Kontaktinformācija Linda Šufriča, e-pasts: inovacijas@rtu.lv; tel.: 28442736