Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Rita Rimša

E-pasts:

Rita.Rimsa(at)rtu.lv

Projekti
Atrasti 14 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 14.
Augstas veiktspējas īsškiedru biobāzēti hibrīdkompozīti spiedliešanas pielietojumiem
Materiālu tehnoloģija
Rita Rimša
Development of ecofriendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers
Būvniecība un arhitektūra
Rita Rimša
Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)
Enerģētika
Lita Lazdiņa
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība
Organiskā ķīmija
Lita Lazdiņa
FuturICT 2.0 - Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT
Citi
Atis Kapenieks
FuturICT 2.0 - Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT (Projekta partneris Nr.8)
Citi
Jurijs Merkurjevs
Implanti raida signālus, kas veicina kaula augšanu un piesaisti (SIGNALING IMPLANT)
Citi
Kārlis-Agris Gross
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide
Telekomunikācijas
Lita Lazdiņa
Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros
Citi
Ilmārs Slaidiņš
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lita Lazdiņa
Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs (32-04050-R04050.1)
Rita Rimša
Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs (34-04050-L8306)
Citi
Rita Rimša
Robotikas paradigmu maiņa nākotnes sadarbojošos robotu izstrādei.
Citi
Rita Rimša
Zinātniskās darbības projektu nodaļa (32-04010-N8073)
Sandra Vasiļevska