Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Lita Lazdiņa

E-pasts:

Lita.Lazdina(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 3 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 3.
RTU doktorantūra 2010//2011
(2011)
Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Lita Lazdiņa, Alīna Galkina
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
RTU doktorantūra 2009./2010.
(2010)
Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Alīna Galkina, Lita Lazdiņa
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
RTU doktorantūra 2008/2009
(2009)
Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Lita Lazdiņa, Alīna Galkina
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs

Projekti
Atrasti 30 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 30.
AREUS - Automatizācija un Robotika Ilgtspējīgai Eiropas ražošanai
Enerģētika
Ansis Avotiņš
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Autonoma kosmosa kuģa prototipa izstrāde vides monitoringam (DREAM) - priekšizpēte.
Aeronautika
Kristīne Carjova
Bojājumu pretestības novērtējuma metodikas izstrāde un validācija Eiropas kosmosa sektora sendvičtipa konstrukcijām.
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš
Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon (COSMOS2020)
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Development and advanced prefabrication of innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and CONNECTions
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Dinamiskas elektroenerģijas patēriņa uzraudzības un datu iegūšanas sistēma (DEPUIS)
Enerģētika
Pēteris Apse-Apsītis
Drošības pētniecības NKP tīkla 3 fāze, SEREN3
Drošība
Kaspars Kalniņš
Eiropas Transporta Tīkla alianse 2020, ETNA 2020
Satiksme un transports
Kaspars Kalniņš
Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)
Enerģētika
Lita Lazdiņa
EU-DEEP, The Birth of a European Distributed Energy Partnership that will help the Largescale Implementation of Distributed Energy Resources in Europe
Enerģētika
Leonīds Ribickis
Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana
Citi
Andris Šutka
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība
Organiskā ķīmija
Lita Lazdiņa
FuturICT 2.0 - Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT
Citi
Atis Kapenieks
FuturICT 2.0 - Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT
Informācijas tehnoloģijas
Jurijs Merkurjevs
FuturICT 2.0 - Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT (Projekta partneris Nr.8)
Citi
Jurijs Merkurjevs
IKT pārneses koncepcija Eiropas pētīšanas rezultātu adaptācijai un izplatīšanai Vidusāzijas valstīs
Informācijas tehnoloģijas
Leonīds Novickis
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide
Telekomunikācijas
Lita Lazdiņa
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs (21-04040-N8076)
Laila Eliņa
Latvijas klimatam un kvalitatīvas vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistemātisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām
Vides aizsardzība
Diāna Bajāre
Lielo datu straumju apstrādes spējas servisa veidā (BaSeCaaS)
Citi
Vineta Fortiņa
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lita Lazdiņa
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (32-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Citi
Renārs Reklaitis
STEP-UP - Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs
Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D
Citi
Liene Šāble
Ūdeņraža degvielas šūnas tīkla invertora izstrāde un dinamisko režīmu izpēte
Enerģētika
Leonīds Ribickis
Viedo elektriskas-termālas enerģijas akumulēšanas tehnoloģiju izmantošana elektroenerģijas tirgus apstākļos (RealValue)
Enerģētika
Diāna Žalostība
Zināšanu vadības centrs
Citi
Renārs Reklaitis